Alfredas Kiškis

   

  Dr. Alfredas Kiškis,

  kriminologas, viktimologas

  • Kriminologija (populiariai) - mokslas, kurio tyrimo objektai yra nusikalstamumas, jo žala, priežastys, nusikaltėliai, nusikalstamumo prevencija ir kontrolė.

  • Viktimologija (populiariai) - mokslas, tyrinėjantis reiškinius, susijusius su aukomis, – viktimizaciją (tapimo auka procesas), jos veiksnius, pasekmes ir prevenciją, asmenų viktimiškumą (aukos savybių kompleksas, charakterizuojantis tikimybę tapti auka) ir pagalbą aukoms.

Mokslinių interesų kryptys: kriminologija, nusikalstamumas, nusikalstamumo statistika, nusikalstamumo veiksniai, nusikalstamumo žala, realusis nusikalstamumas, viktimologiniai tyrimai, viktimizacija, viktimiškumas, nusikalstamumo prevencija, saugumas, saugumo jausmas, baudžiamojo teisingumo sistema, baudžiamoji politika, kriminologinės informacinės sistemos.

     Teisė ir penitencinė veikla studijų programos vadovas

     ORCID ID: 0000-0001-6114-7901

     LinkedIn: https://lt.linkedin.com/in/alfredas-kiškis-ba752563

     ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Alfredas_Kiskis

     Mendeley: https://www.mendeley.com/profiles/alfredas-kikis/

Turinys:

  Gyvenimo aprašymas
  Pasisakymai žiniasklaidoje, pranešimai konferencijose
  Studentams
  Publikacijos 
  Moksliniai interesai 
  Pomėgiai 
  Kontaktai 


Gyvenimo aprašymas

Asmeniniai duomenys

Profesinė patirtis

Projektai

Išsilavinimas

Dalyvavimas organizacijose

Į pradžią


Pasisakymai žiniasklaidoje, pranešimai konferencijose


Studentams

Dėstytojo priėmimo valandos CR V-512 kabinete ar kitame (2017 m. rudens semestrą):

PASTABOS: 

  • Apie atvykimą numatytu priemimo laiku būtina iš anksto (prieš 24 val.) informuoti dėstytoją el. paštu akiskis@mruni.eu .
  • Jei pavėlavote ir manęs nerandate CR V-512 kabinete, nelaukite, skambinkite man į mobilųjį tel. 868614856. Esu skaitykloje ar kurioje nors auditorijoje.

Egzaminų perlaikymų (laikymų) laikas (2017 m. rudens semestrą):

Kriminologijos pristatymo vaizdo įrašas.

Informaciniai paketai studijuojantiems KRIMINOLOGIJĄ:

Nuo 2013-2014 m. m. informaciniai paketai studijuojantiems Kriminologiją pateikiami ir atnaujinami tik MOODLE aplinkoje.

Paskaitų medžiaga studijuojantiems Kriminologiją bakalauro studijose.
 

Informaciniai paketai studijuojantiems VIKTIMOLOGIJĄ:

 

Informaciniai paketai studijuojantiems PENITENCINĖS KRIMINOLOGIJOS PAGRINDUS:

Informaciniai paketai studijuojantiems TEISINĘ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJĄ:

 
Geriausi, įdomiausi studentų darbai
.

Interneto šaltinių citavimas.

Prašymo susipažinti su baudžiamųjų bylų medžiaga pavyzdys.

Archyvas:

Naudinga informacija:

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro interneto svetainėje www.nplc.lt (2014 m. vasarą buvo išjungta NPLC interneto svetainė, gal kada nors ji vėl bus įjungta):

Tarptautinio seminaro "Elektroniniai nusikaltimai" (International Cources "Cyber Crime"), įvykusio 2002 m. vasario 25-27 d. Miunsterio policijos vadybos akademijoje (Vokietijoje) informacija.

 

Į pradžią


Publikacijos

2016 metai:

2014 metai:

2012 metai:

2011 metai:

2010 metai:

2009 metai:

2008 metai:

2006 metai:

2005 metai:

2004 metai:

2003 metai:

2002 metai:

2001 metai:

2000 metai:

1999 metai:

1998 metai:

1997 metai:

Į pradžią


Moksliniai interesai 

Kriminologija, viktimologija, nusikalstamumo statistika, nusikalstamumo žala, nusikalstamumo veiksniai, nusikalstamumo prevencija, realusis nusikalstamumas, viktimologiniai tyrimai, gyventojų saugumo jausmas, baudžiamoji politika, kriminologinės informacinės sistemos.

Į pradžią


Pomėgiai 
 
Kelionės
 
Bitininkystė
 

 
 


 

Į pradžią


Kontaktai

Elektroninio pašto adresas: akiskis@mruni.eu  
Mob. tel. (+370) 68614856.
Darbo tel. (+370 5) 2714618.

Į pradžią


Redaguota: 2017-08-31