Alfredas Kiškis

   

  Dr. Alfredas Kiškis,

  kriminologas, viktimologas

  • Kriminologija (populiariai) - mokslas, kurio tyrimo objektai yra nusikalstamumas, jo žala, priežastys, nusikaltėliai, nusikalstamumo prevencija ir kontrolė.

  • Viktimologija (populiariai) - mokslas, tyrinėjantis reiškinius, susijusius su aukomis, – viktimizaciją (tapimo auka procesas), jos veiksnius, pasekmes ir prevenciją, asmenų viktimiškumą (aukos savybių kompleksas, charakterizuojantis tikimybę tapti auka) ir pagalbą aukoms.

Mokslinių interesų kryptys: kriminologija, nusikalstamumas, nusikalstamumo statistika, nusikalstamumo veiksniai, nusikalstamumo žala, realusis nusikalstamumas, viktimologiniai tyrimai, viktimizacija, viktimiškumas, nusikalstamumo prevencija, saugumas, saugumo jausmas, baudžiamojo teisingumo sistema, baudžiamoji politika, kriminologinės informacinės sistemos.

     ORCID ID: 0000-0001-6114-7901

     LinkedIn: https://lt.linkedin.com/in/alfredas-kiškis-ba752563

     ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Alfredas_Kiskis

     Mendeley: https://www.mendeley.com/profiles/alfredas-kikis/

Turinys:

  Gyvenimo aprašymas
  Pasisakymai žiniasklaidoje, pranešimai konferencijose
  Studentams
  Publikacijos 
  Moksliniai interesai 
  Pomėgiai 
  Kontaktai 


Gyvenimo aprašymas

Asmeniniai duomenys

Profesinė patirtis

Projektai

Išsilavinimas

Dalyvavimas organizacijose

Į pradžią


Pasisakymai žiniasklaidoje, pranešimai konferencijose


Studentams

Dėstytojo priėmimo valandos CR V-512 kabinete ar kitame (2017 m. pavasario semestrą):

PASTABOS: 

  • Apie atvykimą numatytu priemimo laiku būtina iš anksto informuoti dėstytoją el. paštu.
  • Jei pavėlavote ir manęs nerandate CR V-512 kabinete, nelaukite, skambinkite man į mobilųjį tel. 868614856. Esu skaitykloje ar kurioje nors auditorijoje.

Egzaminų perlaikymų (laikymų) laikas (2017 m. pavasario semestrą):

Kriminologijos pristatymo vaizdo įrašas.

Informaciniai paketai studijuojantiems KRIMINOLOGIJĄ:

Nuo 2013-2014 m. m. informaciniai paketai studijuojantiems Kriminologiją pateikiami ir atnaujinami tik MOODLE aplinkoje.

Paskaitų medžiaga studijuojantiems Kriminologiją bakalauro studijose.
 

Informaciniai paketai studijuojantiems VIKTIMOLOGIJĄ:

 

Informaciniai paketai studijuojantiems PENITENCINĖS KRIMINOLOGIJOS PAGRINDUS:

Informaciniai paketai studijuojantiems TEISINĘ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJĄ:

 
Geriausi, įdomiausi studentų darbai
.

Interneto šaltinių citavimas.

Prašymo susipažinti su baudžiamųjų bylų medžiaga pavyzdys.

Archyvas:

Naudinga informacija:

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro interneto svetainėje www.nplc.lt (2014 m. vasarą buvo išjungta NPLC interneto svetainė, gal kada nors ji vėl bus įjungta):

Tarptautinio seminaro "Elektroniniai nusikaltimai" (International Cources "Cyber Crime"), įvykusio 2002 m. vasario 25-27 d. Miunsterio policijos vadybos akademijoje (Vokietijoje) informacija.

 

Į pradžią


Publikacijos

2016 metai:

2014 metai:

2012 metai:

2011 metai:

2010 metai:

2009 metai:

2008 metai:

2006 metai:

2005 metai:

2004 metai:

2003 metai:

2002 metai:

2001 metai:

2000 metai:

1999 metai:

1998 metai:

1997 metai:

Į pradžią


Moksliniai interesai 

Kriminologija, viktimologija, nusikalstamumo statistika, nusikalstamumo žala, nusikalstamumo veiksniai, nusikalstamumo prevencija, realusis nusikalstamumas, viktimologiniai tyrimai, gyventojų saugumo jausmas, baudžiamoji politika, kriminologinės informacinės sistemos.

Į pradžią


Pomėgiai 
 
Kelionės
 
Bitininkystė
 

 
 


 

Į pradžią


Kontaktai

Elektroninio pašto adresas: akiskis@mruni.eu  
Mob. tel. (+370) 68614856.
Darbo tel. (+370 5) 2714618.

Į pradžią


Redaguota: 2017-04-10