Aktuali informacija

2008 m. kovo 26 d. 9.00-15.00 val. I-414 aud. vyko seminaras "Studijų ir mokslo kokybės problemos". Pranešimus skaitė Mykolo Romerio universiteto akademinės bendruomenės nariai: profesorė dr. Irena Mačerinskienė ir docentas dr. Darijus Beinoravičius. Darbotvarkė.

2008 m. kovo 21 d. 10.00-12.00 val. I-414 aud. vyko seminaras "Doktorantūros studijų kokybės vertinimo aspektai". Pranešimą skaitė Kauno medicinos universiteto mokslo reikalų prorektorė prof. habil. dr. Irena Misevičienė. Darbotvarkė.

2008 m. kovo 19 d. 10.00-14.30 val. I-414 aud. vyko seminaras "Mokslinės veiklos kokybės aspektai". Pranešimus skaitė Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. habil. dr. Eugenijus Butkus ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto doktorantas Marius Lanskoronskis. Darbotvarkė.

2008 m. kovo 14 d. 9.00-13.00 val. CR-230 aud. vyko seminaras "Magistrantūros studijų kokybės vadybos aspektai". ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Vadovų studijų ir mokymų direktorė Birutė Miškinienė pristatė plečiamosios magistrantūros studijų ypatumus. Darbotvarkė.

2008 m. vasario 26 d. 9-15 val. I-414 aud. vyko seminaras „Doktorantūros studijų kokybės aspektai“. Pranešimą skaitė Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. habil. dr. Eugenijus Butkus. Darbotvarkė.

2008 m. vasario 6-7 d. 9.45-15.00 val. konferencijų salėje (I-414) vyko tarptautinė konferencija „Kokybės užtikrinimo aspektai aukštojo mokslo institucijose“. Darbotvarkė lietuvių ir anglų kalbomis.

2007 m. lapkričio 30 d. 9.00-12.00 val. I-312 aud. vyko seminaras: „Socialinių mokslų sričių doktorantūros studijų organizavimo procesų kokybės užtikrinimo aspektai“. Doktorantūros studijų kokybės užtikrinimo aspektus pristatė Vytauto Didžiojo universiteto Studijų kokybės centro vadovas prof. habil. dr. Kęstutis Pukelis. .

2007 m. lapkričio 30 d. 13.00-16.00 val. I-312 aud. vyko seminaras: „Socialinių mokslų sričių mokslinės veiklos organizavimo procesų kokybės užtikrinimo aspektai“. Mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo aspektus pristatė Vytauto Didžiojo universiteto Studijų kokybės centro vadovas prof. habil. dr. Kęstutis Pukelis. .

2007 m. spalio 25 d. 13.00-16.00 val. 153 aud. vyko seminaras: "Socialinių mokslų sričių magistrantūros studijų organizavimo procesų kokybės užtikrinimo aspektai". Magistrantūros studijų kokybės užtikrinimo klausimais konsultavo Kauno technologijos universiteto Studijų tarnybos Studijų kokybės ir stebėsenos skyriaus vedėja dr. Inga Milišiūnaitė. .

2007 m. spalio 18-19 d. 153 aud. vyko seminaras: „Aukštojo mokslo studijų kokybė ir jos pritaikymo galimybės Lietuvoje“. Studijų ir mokslo kokybės užtikrinimo Didžiojoje Britanijoje klausimais konsultavo Newcastle universiteto Mokslininkų tobulinimo padalinio direktorius dr. Robin Humphrey. Darbotvarkė lietuvių ir anglų kalbomis.

2007 m. balandžio 11-12 d. (trečiadienį ir ketvirtadienį) 9.30-14.30 val. 153 auditorijoje vyko seminaras: „Studijų ir mokslo kokybės standartai bei jų pritaikymo galimybės“. Studijų ir mokslo kokybės užtikrinimo Jungtinėje Karalystėje klausimais konsultavo Newcastle universiteto (Jungtinė Karalystė) Mokslininkų tobulinimo padalinio direktorius dr. Robin Humphrey.

2007 m. kovo 29 d. (ketvirtadienį) 10 val. 153 auditorijoje vyko seminaras: „Kokybės užtikrinimo magistrantūros, doktorantūros studijų, mokslinės veiklos organizavimo procesų kokybės standartai bei jų pritaikymo galimybės“. Studijų kokybės užtikrinimo Lietuvoje klausimais konsultavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos viceministrė Virginija Būdienė ir Studijų kokybės vertinimo centro direktorius Eugenijus Stumbrys.

Projektų valdymo komiteto posėdyje Nr. 4, vykusiame 2006 m. vasario 2 d. buvo pristatytas projektas „SOCIALINIAI MOKSLAI ŽINIŲ VISUOMENĖJE: KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS TOBULINIMAS LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETE“ Nr. ESF/2004/2.5.0-K01-030/SUT-172.

Metodikų rengėjams kokybes užtikrinimo darbo grupė pateikė rekomenduotiną bendrųjų ir specialiųjų metodikų, bandomojo vertinimo išvadų ir tobulinimo rekomendacijų rengimo struktūrą.