Rezultatai

Magistrantūros, doktorantūros studijų ir mokslinė veiklos organizavimo proceso kokybės vertinimo metodikų santrauka (III vertinimo etapas)

2008 m. gegužės 21-24 d. trys Universiteto darbuotojos išvyko į komandiruotę į Suomijos Respubliką. Jos dalyvavo OECD, PEB ir IMHE organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje „Higher Education: Spaces and Places for Learning, Innovation and Knowledge Transfer". Kviečiame susipažinti su jų ataskaitomis:

2008 m. kovo 26 d. I-414 aud. vyko seminaras "Studijų ir mokslo kokybės problemos". Maloniai kviečiame susipažinti su pranešimais:

2008 m. kovo 21 d. I-414 aud. vyko seminaras "Doktorantūros studijų kokybės vertinimo aspektai". Maloniai kviečiame susipažinti su pranešimais:

2008 m. kovo 19 d. I-414 aud. vyko seminaras "Mokslinės veiklos kokybės aspektai". Maloniai kviečiame susipažinti su pranešimais:

2008 m. kovo 14 d. CR-230 aud. vyko seminaras „Magistrantūros studijų kokybės vadybos aspektai“. Kviečiame susipažinti su pranešimais:

2008 m. vasario 26 d. I-414 aud. vyko seminaras „Doktorantūros studijų kokybės aspektai“. Kviečiame susipažinti su pranešimais:

2008 m. vasario 6-7 d. konferencijų salėje (I-414) vyko tarptautinė konferencija „Kokybės užtikrinimo aspektai aukštojo mokslo institucijose“. Kviečiame susipažinti su pranešimais:

Magistrantūros, doktorantūros studijų ir mokslinė veiklos organizavimo proceso kokybės vertinimo metodika (II vertinimo etapas)

2007 m. lapkričio 30 d. 9.00-12.00 val. I-312 aud. vyko seminaras „Socialinių mokslų sričių doktorantūros studijų organizavimo procesų kokybės užtikrinimo aspektai“. Doktorantūros studijų kokybės užtikrinimo aspektus pristatė Vytauto Didžiojo universiteto Studijų kokybės centro vadovas prof. habil. dr. Kęstutis Pukelis. Kviečiame susipažinti su seminaro pranešimu: „Studijų rezultatai – esminė doktorantūros studijų kokybės sąlyga“

2007 m. lapkričio 30 d. 13.00-16.00 val. I-312 aud. vyko seminaras „Socialinių mokslų sričių mokslinės veiklos organizavimo procesų kokybės užtikrinimo aspektai“. Mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo aspektus pristatė Vytauto Didžiojo universiteto Studijų kokybės centro vadovas prof. habil. dr. Kęstutis Pukelis. Kviečiame susipažinti su seminaro pranešimu: „Tyrimų pagrįstumas ir patikimumas – esminės tyrimų kokybės užtikrinimo prielaidos“

2007 m. spalio 25 d. 13.00-16.00 val. 153 aud. vyko seminaras "Socialinių mokslų sričių magistrantūros studijų organizavimo procesų kokybės užtikrinimo aspektai". Magistrantūros studijų kokybės užtikrinimo klausimais konsultavo Kauno technologijos universiteto Studijų tarnybos Studijų kokybės ir stebėsenos skyriaus vedėja dr. Inga Milišiūnaitė. Kviečiame susipažinti su seminaro pranešimu: „Magistrantūros studijų programų kokybės užtikrinimo kriterijai“

2007 m. spalio 18-19 d. vyko seminaras „Aukštojo mokslo studijų kokybė ir jos pritaikymo galimybės Lietuvoje“, kurio metu pranešimus skaitė Newcastle universiteto (Didžioji Britanija) Mokslininkų tobulinimo padalinio direktorius dr. Robin Humphrey. Seminare buvo pristatyta magistrantūros studijų kokybės užtikrinimo patirtis Didžiojoje Britanijoje, buvo teikiamos konsultacijos studijų kokybės srityje. Kviečiame susipažinti su seminaro pranešimais: „Quality Assurance in Masters Programmes“, „Quality Assurance in Masters Programmes and Research Training in Masters Programmes at Newcastle University“, „Newcastle University Masters Research Training at Faculty Level“, „National Frameworks of Qualifications, and the UK Experience“.

2007 m. balandžio 11-12 d. vyko seminaras „Studijų ir mokslo kokybės standartai bei jų pritaikymo galimybės“, kurio metu pranešimus skaitė Newcastle universiteto (Jungtinė Karalystė) Mokslininkų tobulinimo padalinio direktorius dr. Robin Humphrey. Seminare buvo pristatyta doktorantūos studijų ir mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo patirtis Jungtinėje Karalystėje, buvo teikiamos konsultacijos studijų ir mokslo kokybės srityje. Kviečiame susipažinti su seminaro pranešimais: „The UK Experience of Quality Assurance in Research and Doctoral Education“ ir „Quality Assurance in Doctoral Programmes and Research Training at Newcastle University“.

2007 m. kovo 29 d. vyko seminaras „Kokybės užtikrinimo magistrantūros, doktorantūros studijų, mokslinės veiklos organizavimo procesų kokybės standartai bei jų pritaikymo galimybės“, kurio metu pranešimus skaitė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos viceministrė Virginija Būdienė ir Studijų kokybės vertinimo centro direktorius Eugenijus Stumbrys. Seminare buvo pristatytos magistrantūros, doktorantūos studijų, mokslinės veiklos organizavimo procesų kokybės užtikrinimo metodikos. Kviečiame susipažinti su seminaro pranešimais: dr. Tado Sudnicko pristatymas, doc. Linutės Juškevičienies pristatymas, Prof. habil. dr. Stasio Puškoriaus pristatymas, Eugenijaus Stumbrio pristatymas.

Magistrantūros studijų kokybė: išvados ir rekomendacijos

Doktorantūros studijų kokybė: išvados ir rekomendacijos

Mokslinės veiklos organizavimo proceso kokybės tobulinimo rekomendacijos