Kontaktai

Projekto vadovas
Prof. Justinas Sigitas Pečkaitis, MRU Studijų prorektorius
Tel.: (8 5) 271 46 62
Fax.: (8 5) 26 76 00
El. paštas: studiju.prorektorius@mruni.lt

Vyr. buhalteris
Rima Pūtienė, MRU Projektų valdymo centro vadybininkė
Tel.: (8 5) 27 14 570
Fax.: (8 5) 26 76 000
El. paštas: rima@mruni.lt

Asmuo, atsakingas už projekto stebėseną
Janita Žilinskienė, MRU Studijų direkcijos direktoriaus pavaduotoja
Tel.: (8 5) 27 14 580
Fax.: (8 5) 26 76 000
El. paštas: janita@mruni.lt

Asmuo, atsakingas už magistrantūros programų parengimą ir atnaujinimą
Doc. dr. Oleg Fedosiuk, MRU Teisės fakulteto prodekanas
Tel.: (8 5) 27 14 597
Fax.: (8 5) 26 76 000
El. paštas: olfed@mruni.lt

Asmuo, atsakingas už doktorantūros programų atnaujinimą
Saulė Mačiukaitė-Žvinienė, MRU Mokslo direkcijos direktoriaus pavaduotoja
Tel.: (8 5) 27 14 542
Fax.: (8 5) 26 76 000
El. paštas: doktor@mruni.lt

Asmuo, atsakingas už projekto rezultatų sklaidą
Jolanta Grigaliūnaitė, MRU Doktorantūros studijų vedėja
Tel.: (8 5) 27 14 542
Fax.: (8 5) 26 76 000
El. paštas: jgrigal@mruni.lt