Teisininkas Daivis Švirinas

Apie autorių

Žmogui nepakanka kaupti žinias, reikia mokėti iš jų gauti palūkanas.

J.V.Getė

Filosofinis požiūris į santykius su studentais:

“…Studento žinios neturėtų būti labai gilios—kad galėtų “išplaukti” į paviršių…”
“…Per egzaminus ir įskaitas tik dėstytojas visada teisus…”
“…Jeigu per egzaminą ar įskaitą nepavyksta įtikinti dėstytojo sava tiesa—nereikia nusiminti—yra tikimybė, kad pavyks per kitus bandymus…”

Dr. Daivis Švirinas pedagoginį ir mokslinį darbą teisės mokslo srityje pradėjo dirbti nuo 1998 m., o nuo 1999 m. šį darbą sistemingai dirba Mykolo Romerio universitete. Pagrindinį dėmesį Dr. Daivis Švirinas šiuo metu skiria moksliniams tyrimams konkurencijos teisės mokslo srityje, o taip pat skaito studentams konkurencijos teisės paskaitas ir veda seminarus.

Dr. Daivis Švirinas yra paskelbęs eilę mokslinių straipsnių konkurencijos teisės mokslo srityje, išleidęs monografiją “Vertikaliųjų susitarimų reglamentavimas konkurencijos teisėje”.

Teisinį išsilavinimą Dr. Daivis Švirinas įgijo Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Nuo 1999 m. Dr. Daivis Švirinas tęsė studijas Mykolo Romerio universiteto teisės doktorantūroje ir 2004 m. apgynė daktaro disertaciją “Vertikaliųjų susitarimų reglamentavimas konkurencijos teisėje”.

Dr. Daivis Švirinas taip pat yra įgijęs ir ekonominį išsilavinimą Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakultete, kas suteikia galimybę teisės mokslo teorinius ir praktinius klausimus spręsti kompleksiškai ir efektyviai.

Dr. Daivis Švirinas yra aktyviai praktikuojantis advokatas, vadovauja advokatų kontorai Švirinas ir partneriai LAWWAY, kuri specializuojasi verslo teisės srityje. (www.lawway.lt)