Teisininkas Daivis Švirinas

Publikacijos

  1. D. Švirinas, Vertikaliųjų susitarimų reglamentavimas konkurencijos teisėje, monografija, 2004.
  2. D. Švirinas, Vertikaliųjų susitarimų reglamentavimas konkurencijos teisėje, daktaro disertacija, socialiniai mokslai, 2004, teisė (01 S).
  3. D. Švirinas, Lietuvos teisės universitete parengtos mokymo priemonės “Civilinė teisė” bendraautorius, Civilinė teisė. Prievolių teisė: vadovėlis, Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2004.
  4. D. Švirinas, Europos Sąjungos konkurencijos teisės reforma ir šios reformos įtaka Lietuvos konkurencijos teisės raida, Jurisprudencija, 2003, Nr. 39(31). (Adobe Reader byla.)
  5. D. Švirinas, Civilinės teisės ir konkurencijos teisės normų sąveika, Jurisprudencija, 2002, Nr. 28(20). (Adobe Reader byla.)