Teisininkas Daivis Švirinas

2009-06-04 Konkurencijos teisės egzamino perlaikymo rezultatai:

81939 - 7 (vidutiniškai)

81284 - 8 (gerai)

82349 - 7 (vidutiniškai)

82548 - 7 (vidutiniškai)

2009-06-20 Konkurencijos teisės egzamino perlaikymo rezultatai:

82969 - 6 (patenkinamai)