O mnie

Urodził się w 1975 roku, w rejone Pasvalys, północna Litwa.

W roku 1993 ukończył szkołą średnią i postąpił na Akademią Rolniczą w Lublinie. W roku 1998 ukończył i rozpoczął pisanie pracy doktorskiej z zakresu ekonomiki ogrodnictwa. 6 lutego, 2003 roku obronił się i uzyskał tytuł doktora.

W roku 2001 rozpoczął pracę w Ministerstwie Rolnictwa Litwy w Służbie Ekonomiki Pracy i Metodyki Nauczania. W tym samym roku awansował do kierownika działu Informacji i zarządzania projektami.

W Roku 1999 rozpoczął studia prawa i zarządzania na Litewskim Uniwersytecie Prawa, na Wydzialie Zarządzania Państwowego. W roku 2003 uzyskał stopień bakalaura prawa. W tym samym roku zaczął kontynuacje studiów na magistraturze i po obronie pracy magisterskiej 6 stycznia,2005 roku uzyskał stopień magistra prawa.

 

LT | EN | PL

Populiarnejsze strony