O mnie

Urodził się w 1975 roku, w rejone Pasvalys, północna Litwa.

W roku 1993 ukończył szkołą średnią i postąpił na Akademią Rolniczą w Lublinie. W 2003 roku obronił pracę doktorskę.

W 2005 r. na Uniwersytecie Prawa na Litwie uzyskał dyplom magistra prawa.

W roku 2001 rozpoczął pracę w Ministerstwie Rolnictwa Litwy w Służbie Ekonomiki Pracy i Metodyki Nauczania. W tym samym roku został kierownikiem działu Informacji i zarządzania projektami.

Od 2003 roku pracuje na Uniwersytecie Michała Romera na Litwie (były Uniwersytet Prawa).

doc. dr. Gediminas Kazėnas jest aktywnym działaczem politycznym i społecznym rejonu wileńskiego.

LT | EN | PL

Populiarnejsze strony