Klimanskis S., Kazėnas G., et al. Tautinės Mažumos Lietuvoje. 2017. Studija

Kazėnas G., Lithuanian Polish Political Party in Parlamentary Elections 2016 in Lithuania, Political Preferences, p-ISSN: 2450-873X; e-ISSN: 2449-9064. vol. 14 (2017), p. 87-98.

Guogis A, Kazėnas G, Rakšnys A. The problem of implementation of genuine democracy in Lithuania. Central European Political Science Review: reports and conferences. Budapest: Hungarian Academy of Sciences. ISSN 1586-4197. 2016, vol. 17, no. 64, p. 158-176.

Kazėnas G. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w wyborach na Litwie. Jak AWPL udało się przekroczyć 5-procentowy próg wyborczy?, Politeja, Kraków: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISSN 1733-6716. 2014, iss. 28, p. 269-295.

Kazėnas G. Jakubauskas A., Gaižauskaitė I., Kacevičius R., Visockaitė A. Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje identiteto tyrimas CC BY-NC-ND, Mokslo studija, MRU, 2014.

Kazėnas G. Lithuania's economic policies during the crisis // II Международная научно-практическая конференция «Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст», konferencija (2013). Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст: konferencijos pranešimų medžiaga. - Gardino valstybinis Jankos Kupalos universitetas, 2013. p. 9 - 18.

Kazėnas G. Lithuania and the eurozone crisis. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rocznik Instytutu Europy Srodkowo-Wschodniej / Edited by Anna Visvizi & Tomasz Stępniewski. Lublin: Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej. Rok 10, z. 5 (2012) : The Eurozone crisis: implications for Central and Eastern Europe, ISSN 1732-1395. p. 63-77.

Kazėnas G. Lenkijos tautinė politika Silezijoje. "Istorija": Mokslo darbai, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISSN 1392-0456. 2011, [t.] 83, [Nr.] 3, p. 59-63.

Olchowski J. Kazėnas G., Stosunki polsko-litewskie w kontekście Karty Polaka, Disputatio. Perspektywa wschodnia, Gdańsk: Uniwersytet Gdański. ISSN 1898-3707. T. 10 (2010), p. 262-280.

Kazėnas G. Identyfikacja geopolityczna Litwy jako czynnik bezpieczeństwa // "Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczna Europa z perspektywy wschodniej", konferencija (2010; Warszawa). Bezpieczna Europa z perspektywy Wschodu: konferencijos pranešimų medžiaga. -SGGW, Warszawa, 2010. p. 142 - 151.

Kazėnas G. ES struktūrinės politikos reforma, Viešoji politika ir administravimas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. 2008, Nr. 26, ISSN 1648-2603. p. 55-62.

Kazėnas G. ES bendrosios žemės ūkio politikos reforma, Viešoji politika ir administravimas. 2005, Nr. 14, ISSN 1648-2603. p. 79-88.

LT | EN | PL

Studentams

Populiariausi tinklapiai