Pradžia   Pašto programos   Literatūra   Nuorodos  Lietuviški rašmenys elektroniniame pašte

Microsoft Outlook 2000

Šioje programoje yra klaida, dėl kurios gali nesimatyti lietuviškų raidžių gautame laiške (jei laiškas koduotas iso-8859-13 koduote). Todėl rekomenduojame kol kas ja nesinaudoti!

Su kitomis dviem koduotėmis (windows-1257 ir iso-8859-4) programa veikia gerai.

Diegimas
Pirmiausia reikia įsitikinti ar programa įdiegta su papildomomis koduotėmis. Diegiant programą reikia pasirinkti šaką: „Microsoft Office / Office Tools / International Support“ ir pažymėti, kad būtų įdiegti punktai: „Core Support Files“ ir „Extended Support Files“.

Derinimas

 1. Meniu komandomis „Tools / Options“ atverti „Options“ langą ir pasirinkti „Mail Format“ puslapį.
 2. Paspausti „International Options...“ mygtuką ir atsivėrusiame lange ties dviem laukais kurių pavadinimai prasideda „Use this encoding for ...“ nustatyti „Baltic (Windows)“:
  International Options
  Spausti „OK“.
 3. „Options“ lange ties lauku „Send in this message format:“ pasirinkti „HTML“ ir paspausti „Settings...“ mygtuką. Paspaudus atsiras langas kuriame ties „Encode text using“ reikia nustatyti „Quoted printable“, o taip pat įsitikinti, kad nepažymėtas laukelis „Allow 8-bit characters in headers“. Spausti „OK“. Tą patį pakartoti pasirinkus „Plain Text“:
  HTML Settings Plain Text Settings
  Sutvarkę, laukelyje „Send in this message format“ nustatykite dažniausiai Jūsų rašomų laiškų formatą. Rekomenduojame  „Plain Text“ arba „HTML“.
 4. „Options“ lange paspausti „Fonts“ mygtuką, po to atsivėrusiame lange mygtuką  „International Fonts“. Atsivėrusio lango sąraše reikia pažymėti „Baltic“ eilutę, laukelyje „Encoding“ nustatyti „Baltic (Windows)“ ir paspausti „Set as Default“ mygtuką:
  Fonts
  Dabar jau galima užverti visus dialogo langus „OK“ mygtukais.
Laiško siuntimas
Rašant laišką reikia pažymėti meniu punktą: „Format / Encoding / Baltic (Windows)“ arba „Format / Encoding / More / Baltic (Windows)“.
Perspėjimas. „Format“ meniu taip pat galima pasirinkti siunčiamo laiško formatą: „Plain Text“, HTML ir „Rich Text“. Rekomenduojame rinktis tik iš pirmųjų dviejų. „Rich Text“ formatas yra nestandartinis, todėl kitos pašto programos gali nerodyti formatuoto teksto. Šiuo formatu laišką siųskite tik tuo atveju, jei tikrai žinote jog gavėjas jį skaitys Microsoft Outlook programa.
Laiško gavimas
Gautą laišką, jei nesimato lietuviškų raidžių, reikia atverti naujame lange du kart spustelėjus pele laiškų sąraše. Tuomet galima pažymėti meniu punktą: „Baltic (Windows)“ arba „Baltic (ISO)“ slypintį už meniu: „View / Encoding“ arba „View / Encoding / More“.
Kadangi programoje yra klaida, šios komandos gali ir nepadėti. Tuomet geriau rinktis kitą pašto programą.

Rimas Misevičius (rmisev@mruni.eu)
Redaguota: 2000 m. birželio 15 d.