Pradžia   Pašto programos   Literatūra   Nuorodos  Lietuviški rašmenys elektroniniame pašte

Microsoft Outlook 98

Derinimas

 1. Meniu komandomis „Tools / Options“ atverti „Options“ langą ir pasirinkti „Mail Format“ puslapį.
 2. „Options“ lange ties lauku „Send in this message format:“ pasirinkti „HTML“ ir paspausti „Settings...“ mygtuką. Paspaudus atsiras langas kuriame ties „Encode text using“ reikia nustatyti „Quoted printable“, o taip pat įsitikinti, kad nepažymėtas laukelis „Allow 8-bit characters in headers“. Spausti „OK“. Tą patį pakartoti pasirinkus „Plain Text“:
  HTML Settings Plain Text Settings
  Sutvarkę, laukelyje „Send in this message format“ nustatykite dažniausiai Jūsų rašomų laiškų formatą. Rekomenduojame  „Plain Text“ arba „HTML“.
 3. „Options“ lange paspausti „Fonts“ mygtuką, po to atsivėrusiame lange  mygtuką „International Fonts“. Atsivėrusio lango sąraše reikia pažymėti „Baltic“ eilutę, laukelyje „Character Set“ nustatyti „Baltic (Windows)“ ir paspausti „Set as Default“ mygtuką:
  Fonts
  Dabar jau galima užverti visus dialogo langus „OK“ mygtukais.
Laiško siuntimas
Rašant laišką reikia pažymėti meniu punktą: „Format / Language / Baltic Alphabet (Windows)“. Į programos pateiktą klausimą atsakykite Yes, tuomet nebereikės nustatinėti koduotės kitą kart rašant laišką.
Perspėjimas. „Format“ meniu taip pat galima pasirinkti siunčiamo laiško formatą: „Plain Text“, HTML ir „Rich Text“. Rekomenduojame rinktis tik iš pirmų dviejų. „Rich Text“ formatas yra nestandartinis, todėl kitos pašto programos gali nerodyti formatuoto teksto. Šiuo formatu laišką siųskite tik tuo atveju, jei tikrai žinote jog gavėjas jį skaitys Microsoft Outlook programa.
Laiško gavimas
Gautą laišką, jei nesimato lietuviškų raidžių, reikia atverti naujame lange du kart spustelėjus pele laiškų sąraše. Tuomet galima pažymėti meniu punktą: „View / Language / Baltic Alphabet (Windows)“ arba „View / Language / Baltic Alphabet (ISO)“.
Viena iš šių komandų turėtų padėti.

Rimas Misevičius (rmisev@mruni.eu)
Redaguota: 2000 m. birželio 15 d.