Pradžia   Pašto programos   Literatūra   Nuorodos  Lietuviški rašmenys elektroniniame pašte

Pegasus Mail

  1. Atsisiųsti failą wpm-lmtt.zip ir jį išpakuoti į laikiną katalogą.
  2. Gautą failą „wpm-lmtt.rsc“ reikia įrašyti į tą katalogą, kuriame yra pati „Pegasus Mail“ programa („winpmail.exe“ arba „winpm-32.exe“ failas).
  3. Dar reikia nurodyti jog naudosime ISO-8859-13 koduotę. Vykdome meniu komandas: „Tools / Options...“. Atsivėrusiame lange pasirenkame „Advanced“ puslapį ir į „Default MIME character set“ laukelį įrašome: ISO-8859-13. Spaudžiam „OK“.
  4. Reikia nepamiršti dar vieno dalyko – šrifto. Lango šriftas nustatomas paspaudus mygtuką su raudona „f“ raide. Reikia pasirinkti šriftą, turintį lietuviškas raides, pavyzdžiui „Arial Baltic“ ar „TimesLT“.
    Rašomų laiškų šriftų meniu naujausiose programos versijose (nuo 3.0) yra prie pat laiško teksto.

Paruošta pagal: G. Grigas. Kaip sutvarkyti elektroninį paštą, kad galėtume persiųsti lietuviškus laiškus. Veidrodis, 1998 m. rugsėjo 25 d. Nr. 6 (19).


Rimas Misevičius (rmisev@mruni.eu)
Redaguota: 2000 m. birželio 15 d.