Open Conference Systems


International scientific conference "Academic Ethics and Improvement of University Management"

View Conference

PRACTICE AND RESEARCH IN PRIVATE AND PUBLIC SECTOR

View Conference

Mokslinė konferencija „Verslo psichologija: žmogaus galimybės pokyčių laikotarpiu“

Konferencijos tikslas  –  aptarti žmogaus galimybes šiuo pasikeitimų laikotarpiu ir pristatyti praktinius problemų sprendimus verslo organizacijose.

Konferencijos darbo kalba – lietuvių.

View Conference