Integrated Evaluation of Mutual Funds Performance

Daiva Jurevičienė, Gitana Bapkauskaitė

Abstract


This paper analyzes evaluation methods of mutual fundsperformance, return and risk characteristics. Appropriate ratios are computed based on annual financial reports of investment funds and a model is made with an aim to evaluate financial situation of each investment fund separately considering assessments made by selected experts. The experts defined criteria and put certain significance weights and value estimations. The assessment of activities of the largest investment funds in terms of assets and participants, operating in 2008-2012 in Lithuania, is accomplished applying SAW assessment method.

Keywords


mutual fund returns; risk; SAW method; expert survey; diversification

Full Text:

PDF (Lietuvių)

References


Artikis, G. P. (2003). Performance evaluation: A case study of the Greek balanced mutual funds. Managerial finance, 29(9): 1‒8.

Barras, L., Scaillet, O., and Wermers, R. (2010). False discoveries in mutual fund performance: Measuring luck in estimated alphas. The journal of finance, 65(1): 179‒216.

Basu, D., and Chawla, D. (2012). An empirical test of the arbitrage pricing theory - The case of Indian stock market. Global bussines review, 13(3): 421‒432.

Conover, M. C., and Friday, H. S. (2000). An analyses of cross section of returns for EREIT is using a varying - risk Beta model. Real estate economics, 28(1): 141‒163.

Cuthberston, K., Nitzsche, D., and O‘Sulivan, N. (2006). Mutual fund performance. Retrieved May 15, 2012 from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=955807

Dzikevičius, A. (2004). Vertinimo, koreguoto pagal riziką, metodikų palyginamoji analizė. Socialiniai mokslai LŽŪU: mokslo darbai, 64(17): 97‒103.

Elton, E. J., Gruber, M. J., Das, S., and Hlavka, M. (1993). Efficiency with costly informatikon: a reinterpretation of widence from managed portfolios. The review of financial studies, 6(1): 1‒22.

Gavrilova, I. (2011). Lietuvos investicinių fondų veiklos vertinimas, atsižvelgiant į riziką ir savalaikiškumą. Lietuvos ateitis: mokslo darbai, 3(4): 5–12.

Ginevičius, R. (2006). Daugiakriterinio vertinimo rodiklių svorių nustatymas, remiantis jų tarpusavio sąveika. Verslas teorija ir praktika: mokslo darbai, 7(1): 3‒13.

Ginevičius, R., ir Podvezko, V. (2008a). Daugiakriterinio vertinimo būdų suderinamumas. Verslas teorija ir praktika: mokslo darbai, 9(1): 73‒80.

Ginevičius, R. ir Podvezko, V. (2008b). Daugiakriterinio vertinimo taikymo galimybės kiekybiniam socialinių reiškinių vertinimui. Verslas teorija ir praktika: mokslo darbai, 9(2): 81‒87.

Grinblatt, M., and Titman, S. (1994). A Study of Monthly Mutual Fund Returns and Performance Evaluation Techniques. Journal of financial and quantitative analysis, 29(3): 419–444.

Jasienė, M., ir Kočiūnaitė, D. (2007). Investicijų grąžos įvertinimo atsižvelgiant į riziką problema ir jos sprendimo galimybė. Ekonomika, 79(1): 64‒76.

Lietuvos Respublikos Seimas. (2012) Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas [žiūrėta 2013-05-10], http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?a=428677&b=

Lileikienė, A., ir Dauginytė, D. (2009). Investicinio portfelio valdymas: investicinės grąžos ir rizikos subalansavimas. Vadyba: mokslo darbai, 14(1): 15‒27.

Markowitz, H. M. (1952). Portfolio selection. The journal of finance, 7(1): 77‒91.

Markowitz, H. M. (1999). The early history of portfolio theory 1600- 1960. Financial Analysts Journal, 55(4): 5‒16.

Nielsen, L. T., and Vassalou, M. (2004). Sharpe ratios and alphas in continous time. Journal of fiancial and quantitative analysis, 39(1): 103‒114.

Plakys, M. (2011). Tarptautiniai socialiai atsakingi investiciniai fondai. Mokslas – Lietuvos ateitis: mokslo darbai, 1(3): 56‒60.

Pranulis, V.P., ir Dikčius, V. (2012). Rinkodaros tyrimai: teorija ir praktika. Vilnius: VU leidykla.

Sakalauskas, V. (2003). Investicijų rinkos vertinimas Lietuvos vertybinių popierių rinkoje. Informacijos mokslai: mokslo darbai, 27(1): 121‒130.

Segejeva, J. (2011) Hierarchiškai struktūrizuotų procesų kompleksinis vertinimas. VGTU 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos straipsnių rinkinys [žiūrėta 2013-05-10], http://dspace.vgtu.lt/bitstream/1/730/1/Sergejeva.pdf

Stankevičienė, J., ir Bernatavičienė, A. (2012). Daugiakriterinis Lietuvos investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas. Verslo ir teisės aktualijos: mokslo darbai, 7(2): 404–422.

Stanevičienė, J., ir Gavrilova, I. (2012). Lietuvos investicinių fondų vertinimas taikant kompleksinio vertinimo modelį. Verslas: teorija ir praktika: mokslo darbai, 13(1): 94‒106.

Thanou, E. (2008). Mutual fund evaluation during up and down market conditions: the case of Greek equity mutual funds. Internatinal research journal of finance and marketing, 13: 84−93.

Valentinavičius, S. (2010). Investicijų valdymas, teoriniai ir praktiniai aspektai. Vilniaus: VU leidykla.

Žvirblis, A., Mačerisnkienė I., ir Buračas, A. (2008). Įmonių konkurentų potencialo vertinimo principai ir baziniai modeliai. Intelektinė ekonomika: mokslo darbai, 1(3): 82‒92.

Žvirblis, A., ir Rimkevičiūtė, V. (2012). Lietuvos investicinių fondų rodiklių ir makroveiksnių vertinimas. Socialinių mokslų studijos: mokslo darbai, 4(1): 111‒123.
DOI: https://doi.org/10.13165/VSE-14-4-1-06

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Business Systems & Economics" ISSN online 2029-8234