Access to Public Health Care Services in Two Municipalities

Agnė Pačekaitė, Gintarė Petronytė

Abstract


This article focuses on access to public health care services for older persons between the municipality that has established the public health bureau and the municipality that has signed an agreement on public health care services provision. The cross sectional survey of 178 older persons of Anykščiai district municipality and 165 older persons of Ignalina district municipality was performed in August – October, 2013. Based on the results, older persons of Anykščiai district municipality used less public health care services over the past year (12 months) than older persons of Ignalina district municipality. There were no differences in using the analyzed public health care services between the municipalities, however, the consulting services in health promotion and maintenance were often provided to older persons of Anykščiai district than Ignalina district municipality. Older persons lacked services for disease prevention and health promotion in both municipalities. Older persons of Ignalina district municipality have good access to public health care services, while access to these services for older persons of Anykščiai district municipality was limited by communication and organizational barriers. Older persons in both municipalities faced with financial difficulties due to transport costs and the lack of public health care services for them.

Keywords


public health care; public health care services; access to public health care services; public health bureau

Full Text:

PDF (Lietuvių)

References


Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. TS-

„Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai dėl visuomenės sveikatos priežiūros

paslaugų teikimo Anykščių rajono savivaldybėje“ [interaktyvus]. [žiūrėta 2014-07-

. .

Communication from the Commission to the Council, the the European Parliament,

the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 5 December

– The future of health care and care systems for the elderly: guaranteeing

accessibility, quality and financial viability. COM/2001/0723.

Communication from the Commission to the European Parliament, The Council,

The European Economic and Social Committee of the Regions – Dealing with the

impact of an ageing population in the EU (2009 ageing raport). COM/2009/180.

Council of the European Union. Council conclusions of 7 December 2012 on Healthy

Ageing across the Lifecycle. Official Journal of the European Union. 2012, C 396/02.

Creative Research Systems [interaktyvus]. [žiūrėta 2013-06-04].

surveysystem.com/sscalc.htm>.

Decision No 940/2011/EU of the European Parliament and the Council of 14

September 2011 on the European Year for Active Ageing and Solidarity between

Generations (2012). Official Journal of the European Union. 2011, L246/5.

Ignalinos rajono savivaldybės 2008 m. vasario 14 d. sprendimas Nr. T-224 „Dėl

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigimo ir jo nuostatų

patvirtinimo“ [interaktyvus]. [žiūrėta 2014-07-25].

Default.aspx?Id= 3&DocId=10280>.

Jurkuvėnas, V.; Povilanskienė, R. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros plėtros

savivaldybėse 2007–2010 metų programos vertinimas. Vilnius: Higienos institutas,

, p. 67.

Jonušaitė, A; Čiaplinskienė, I. Visuomenės sveikatos biuruose dirbančių specialistų

visuomenės sveikatos politikos žinių vertinimas ir tobulinimo poreikis. Sveikatos

politika ir valdymas. 2012, 1(4): 185–196.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 15 d.

įsakymas Nr. A1-156 „Dėl nacionalinės 2012-ųjų Europos vyresnio amžiaus žmonių

aktyvumo ir kartų solidarumo metų programos patvirtinimo“. Valstybės žinios.

, Nr. 34-1678.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymas

Nr. V-196 „Dėl savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pavyzdinių nuostatų

patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2008, Nr. 35-1253.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymas

Nr. V-815 „Dėl sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų

plano patvirtinimo“. Teisės aktų registras [interaktyvus]. [žiūrėta 2014-08-10].

d7681e73>.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 111 „Dėl

Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2006–2013 m. strategijos

įgyvendinimo priemonių 2009–2013 m. plano patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2009,

Nr. 22-854.

Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. Gyventojų skaičius metų pražioje.

Požymiai: administracinė teritorija, amžius, lytis [interaktyvus]. [žiūrėta 2013-06-

.

PLanguage=0>.

Nacionalinės sveikatos tarybos 2012 m. balandžio 10 d. nutarimas Nr. N-2 „Dėl

visuomenės gyvensenos ir elgesio keitimo, motyvacijos sveikai gyvensenai didinimo“

[interaktyvus]. [žiūrėta 2014-07-25]. .

Nacionalinės sveikatos tarybos 2012 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. N-4 „Dėl

visuomenės sveikatos specialistų lyderystės sveikatos ugdymo ir stiprinimo procese“

[interaktyvus]. [žiūrėta 2014-07-25]. .

Nacionalinės sveikatos tarybos 2013 m. lapkričio 26 d. nutarimas Nr. N-5 „Dėl

modernios visuomenės sveikatos sampratos ugdymo“ [interaktyvus]. [žiūrėta 2014-

-25]. .

Petronytė, G.; Kanapeckienė, V. Pirminės sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos

paslaugų integravimas ir šalių patirtis. Visuomenės sveikata. 2014, 2(65): 20–28.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Visuomenės sveikatos priežiūros

paslaugų prieinamumo savivaldybėse vertinimas [interaktyvus]. Vilnius, 2012

[interaktyvus]. [žiūrėta 2014-06-25].

projektai/Tarptautiniai_projektai/1.2.2/IV%20dalis.pdf>.

Ščeponavičius, A.; Ašoklienė, L.; Kavaliūnas A. Visuomenės sveikatos priežiūros

plėtra savivaldybėse. Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas. 2010,

p. 65–69.

Tarvydienė, N.; Pačiauskienė, I. Visuomenės sveikatos biurų veikla, patirtis, užtikrinant

sveiką senėjimą. Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas. 2012,

p. 84–86.
DOI: https://doi.org/10.13165/SPV-14-2-7-04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Health Policy and Management" ISSN online 2029-9001 / ISSN print 2029-3569