Organizational Peculiarities of Cardiovascular and Cancer Screening Programmes Implementation in Primary Health Care

Aušra Eigirdaitė, Gintarė Petronytė, Virginija Kanapeckienė, Vytautas Jurkuvėnas

Abstract


One of the most effective public health interventions reducing the incidence and mortality rates from cardiovascular and cancer diseases are screening programmes.
The aim of this study is to assess the organizational peculiarities of cardiovascular and cancer screening programmes (SP) implementation in primary health care (PHC). The survey involved data from anonymous questionnaires of Lithuania’s physicians and focus group discussion of Vilnius city primary health care institutions’ administrators.
The research revealed existing screening programmes implementation barriers in PHC: due to lack of physicians time, financial support and software (that helps to identify and account the provided programmes services) in PHC institutions, they do not use various interventions that promote public awareness and increase the coverage of participants; most of them neither plan nor evaluate the SP implementation results; half of them analyse the test results later than they get them. Furthermore, the results revealed that organizational screening programmes implementation peculiarities in PHC affect different programmes implementation between the PHC institutions and cause unequal provision of screening programmes services in Lithuania. In order to improve screening programmes implementation in Lithuania, it is recommended to conduct a more detailed research that identifies the organizational interventions used in PHC units and evaluates their effectiveness.

Keywords


cardiovascular and cancer diseases; screening programmes; primary health care; organizational peculiarities

Full Text:

PDF (Lietuvių)

References


Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-913. Žin., 2005, Nr.145-5288.

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-729. Žin., 2005, Nr. 117-4249.

Bitinas B., Rupšienė L., Žydžiūnaitė V. „Kokybinių tyrimų metodologija“. 2008, p. 304.

Boguševičiūtė A., Diržytė A., Boguševičius A. „Moterų dalyvavimo atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programoje motyvai”. Medicina. 2003, 39(10):1007-1015.

Brenner R. J. „Mammography and malpractice ligitation: current status, lessons and admonitions”. American Journal of Roentgenology. 1993, 161:931-5.

Council of the European Union. „Council Recommendation of 2 December 2003 on Cancer Screening”. 2003, 878/EC.

Eigirdaitė A, Jurkuvėnas V. „Prevencinių programų įgyvendinimo Klaipėdos miesto ir rajono pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2008–2010 metais vertinimas”. Visuomenės sveikata. 2011, 4(55):76-84.

European heart health charter, [žiūrėta 2013-03-28].

Evans D. C., Nichol W. P., Perlin J. B. „Effect of the implementation of an enterprise – wide Electronic Health Record on productivity in the Veterans Health Administration”. Health Econ Policy Law. 2006, 1(2):163-9.

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programa, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-482. Žin., 2004, Nr. 104-3856.

Higienos instituto sveikatos informacijos centras. Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2011 m., 2012, 84 p.

Jonaitienė E., Želvienė A., Strodomskytė M. „Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio etiniai aspketai“. Medicinos teorija ir praktika. 2007, 13(3):274-280.

Kurtinaitiene R., Rimiene J. „Report of EUROCHIP-3 WP-4 action in Lithuania. Study to increase attendance at screening for cervical cancer, 2011”.

Mokymų, tyrimų ir vystymo centras. „Lietuvoje teikiamų onkologijos paslaugų infrastruktūros tyrimas“. 2008, p.20-26.

NHS Cervical Screening Programme, [žiūrėta 2013-04-04].

Patnick J. „NHS Cervical Screening Programme Annual Review 2011”. NHS Cancer Screening Programmes. 2012, 1-24.

Priešinės liaukos vėžio ankstyvos diagnostikos finansavimo programa, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-973. Žin., 2005, Nr. 152-5617. Žin., 2005, Nr. 152-5617.

Smailytė G., Rimienė J., Gudlevičienė Ž., Aleknavičienė B. „Gimdos kaklelio patologijos patikros programos vykdymo įtaka sergamumui gimdos kaklelio vėžiu Lietuvoje“. Medicinos teorija ir praktika, 2010, 16(2):152–157.

Storosios žarnos ankstyvos diagnostikos finansavimo programa, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-508. Žin., 2009, Nr. 79-3321.

Sveikatos apsaugos ministro 2005 gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-943 “Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo”. Žin. 2005, Nr. 143-5205.

Valstybinė ligonių kasa, < http://www.vlk.lt/vlk/lt/?page=info&id=139> [žiūrėta 2013-04-01].

Verikienė J., Jankauskienė D. Projekto „Pacientų ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų apklausos atlikimas ir analizės parengimas“ ataskaita. 2012, p. 9, 32.

Von Karsa L., Anttila A., Ronco G., et al. „Cancer screening in the European Union. Report on the implementation of the Council Recommendation on cancer screening” (2003/878/EC). 2008, p. 1-160.
DOI: https://doi.org/10.13165/SPV-13-1-5-08

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Health Policy and Management" ISSN online 2029-9001 / ISSN print 2029-3569