TAX CLAUSES IN SINDICATED LOAN AGREEMENT

Krzysztof Szulc, Jan Głuchowski

Abstract


Syndicated loan agreement allows for lenders often from different jurisdictions to finance the borrower and its project for which the loan is granted. The syndicated loan agreement comprises of tax clauses designed to regulate situations in which any funds transfer under the loan agreement may be taxed and generate additional costs. With the special role of syndicate agent, the loan agreement sets out rules for tax deduction and payment mechanisms.

The purpose of this article is to introduce the reader to tax clauses of syndicated loan agreement with a focus of a role of a syndicate agent.

Analysis of each tax clause will focus on determining the purpose of each tax clause and the purpose of tax clauses in syndicate of a loan agreement in general.

Keywords


Syndicate loan, tax clause, tax gross-up, tax deduction, additional costs

Full Text:

PDF

References


HERBET A. 2008, Prawo spółek osobowych. [in] A. SZAJKOWSKI (red.), C.H. Beck, Warsaw 2008 [LEGALIS]

OPALSKI A. [in] W.J. KATNER (red) Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, C.H. Beck, Warsaw 2010 [LEGALIS]

LIC J., Spółka cywilna. Problematyka podmiotowości prawnej, Warsaw 2013 [LEGALIS]

GOSEK M., SZCZOTKOWSKA A., Zapłata prowizji i opłat okołokredytowych a obowiązek poboru i odprowadzenia podatku u źródła, Monitor Podatkowy 9/2018 [LEGALIS]

SĘK M., Odwrotne obciążenie jako mechanizm opodatkowania VAT usług wewnątrzunijnych, Warsaw 2018 [LEGALIS]

MODZELEWSKI W., Materialne prawo podatkowe (część szczegółowa) zarys wykładu, Warsaw 2009 [LEGALIS]

HOŁDA A., Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warsaw 2018 [LEGALIS]

MICHALIK T., Czy podatek, który pod pewnymi względami przypomina podatek od wartości dodanej, może być przez państwo członkowskie skutecznie nałożony na podatników?, Monitor Podatkowy 1/2007 [LEGALIS]

WŁODYKA S., Strategiczne umowy przedsiębiorców. C.H. Beck, Warsaw 2000 [LEGALIS]

POGOŃSKI M., Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (PIT, CIT), Warsaw 2018 [LEGALIS]

HOŁDA A., Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warsaw 2018 [LEGALIS]

PYZIOŁ W. [in] E. FOJCIK-MASTALSKA [red.], Prawo bankowe. Komentarz. LexisNexis, Warsaw 2007 [LEX]

WYCIŚLOK J. Faktury VAT. Zasady fakturowania - zmiany od 1.1.2013 r., Warsaw 2013 [LEGALIS]

MODZELEWSKI W., Podatek od towarów i usług: Refleksje na rok 2019, Warsaw 2019 [LEGALIS]

FLISZKIEWICZ K, Ochrona wierzycieli łączących się spółek kapitałowych, Warsaw 2016 [LEGALIS]

DYBAŚ M., Usługi dotyczące zarządzania ryzykiem kredytowym a zwolnienie od VAT, Monitor Podatkowy 11/2014




DOI (PDF): https://doi.org/10.13165/IE-19-13-1-01

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




"Intellectual Economics" ISSN online 1822-8038 / ISSN print 1822-8011