Changes in the occupational structure of the labour market in Poland in 1995-2016

Adam P. Balcerzak, Artur Gajdos

Abstract


Within last few years Polish labour market has undergone significant structural changes, where the main labour markets policy challenges moved from the problem of fighting unemployment to the problem of labour market shortages and the issue of increasing allocation effectiveness of labour force. This situation creates the need for building new and updating the existing quantitative diagnostic tools that can be useful for providing labour market policy guidelines. As a result, the main objective of the article is to conduct re-specification of the occupational model for major occupational groups with a high adjustment to empirical data and good statistical properties, which could be applied for forecasting purposes. To fulfil the aim of the article the causal model econometric model for major occupational groups in Poland in the years 1995-2016 was re-specified. From the forecasting perspective the obtained model is currently the most updated tool with respect to the occupational structure in Polish labour market, which in the same time is characterised with sufficient statistical quality. From the economic perspective the research confirms the process of modernisation of Polish economy and the structural changes that are conducive to the tendencies observed in the EU-27 countries.   


Keywords


major occupational groups, occupational structure, labour markets, causal model, Poland

Full Text:

PDF

References


Balcerzak, A. P. (2015). Europe 2020 Strategy and Structural Diversity Between Old and New Member States. Application of Zero-unitarization Method for Dynamic Analysis in the Years 2004-2013. Economics & Sociology, 8(2), 190-210. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2015/8-2/14.

Balcerzak, A. P. (2016). Technological Potential of European Economy. Proposition of Measurement with Application of Multiple Criteria Decision Analysis. Montenegrin Journal of Economics, 12(3), 7-17. https://doi.org/10.14254/1800-5845.2016/12-3/1.

Balcerzak, A. P. (2018). Reestymacja modelu zawodowego. Publikacja powstała w ramach projektu „System prognozowania polskiego rynku pracy” realizowanego przez Instytut Badań Strukturalnych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wydział Ekonomiczno-socjologiczny Uniwersytet Łódzki, Instytutu Badań Strukturalnych.

Bánociová A., & Martinková S. (2017). Active Labour Market Policies of Selected European Countries and Their Competitiveness. Journal of Competitiveness, 9(3), 5-21. https://doi.org/10.7441/joc.2017.03.01.

Baran, K. A. (2013). The Determinants of Economic Growth in Hungary, Poland, Slovakia and the Czech Republic During the Years 1995-2010. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 8(3), 7-26. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2013.017.

Bieszk-Stolorz, B., & Markowicz, I. (2015). Influence of unemployment benefit on duration of registered unemployment spells. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 10(3), 167-183. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2015.031

CEDEFOP (2012). Future skills for supply and demand in Europe. Forecasts 2012. Research paper, No 26, Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Forecasting Tool (2019). Retrieved form http://np.prognozowaniezatrudnienia.pl/ (15.05.2019).

Gajdos, A. (2016). Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce. Systemy informacyjne i prognozy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Gajdos A., & Arendt Ł. (2018). Zmiany w strukturze zawodowej w Polsce do 2022 roku – czy rynek pracy podąża w kierunku polaryzacji. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 42(3), pp. 71-94.

Gajdos, A., Kusideł, E., & Grochowska, A. (2017). Prognozy liczby pracujących w podregionach województwa mazowieckiego w przekroju sektorowym i zawodowym do 2022 roku. Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gajdos, A., & Arendt, Ł. (2014). WWW.prognozowaniezatrudnienia.pl website and forecasting tool – an example of information and forecasting system. Polityka Społeczna, 2, pp. 38-46.

Gajdos, A., & Żmurkow-Poteralska, E. (2014). Employment forecasts by occupational groups in Poland. Polityka Społeczna, 2, pp. 14-20.

Gajdos, A. (2014). Spatial Analysis Of Human Capital Structures. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 17, pp. 43-54.

Gajdos, A., & Żmurkow-Poteralska, E. (2012). Skilled Personnel Supply and The Prospects for Regional Innovative Development in Poland. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 4, pp. 45-58.

Kopycińska, D., & Kryńska, E. (2016). The precariat in the labour market in Poland – social and economic aspects. Journal of International Studies, 9(2), pp. 79-89. https://doi.org/10.14254/2071-8330.2016/9-2/5.

Kryńska, E. (Ed.). (2011). Prognozowanie zatrudnienia według zawodów – dorobek teoretyczny i wdrożeniowy – Świat i Polska. Warszawa: IPiSS.

Kwiatkowski, E., Kwiatkowska, W., & Gajdos A., (2012). Stworzenie koncepcji modeli prognoz zatrudnienia według zawodów dla wybranego województwa (Zadanie 1.8). Warszawa: IPiSS.

Lechman, E. (2019). Still ‘few, slow and low’? On the female dimension of technology, labour markets and economic activity: Evidence for the period of 1990-2017. Economics and Sociology, 12(1), 11-38. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-1/1.

Regulation of the Minister of Labour and Social Policy from 7 August 2014 on the classification of occupations and specialties for the needs of the labour market and the scope of its application (Dz.U. 2014 poz. 1145) [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145)].

Ricci, A. (2019). Is There Social or Monetary Dumping in the European Union? Manufacturing Competitiveness in Central and Eastern Europe. Entrepreneurial Business and Economics Review, 7(1), 159-180. https://doi.org/10.15678/EBER.2019.070109.

Rolnik-Sadowska, E., & Dąbrowska, E. (2018). Cluster analysis of effectiveness of labour market policy in the European Union. Oeconomia Copernicana, 9(1), 143-158. https://doi.org/10.24136/oc.2018.008

Śliwicki, D. (2013). Econometric Analysis of the Factors of Long-term Unemployment in Poland. Oeconomia Copernicana, 4(2), 39-56. https://doi.org/10.12775/OeC.2013.012.

Suchecki, B., Gajdos, A., Lewandowska-Gwarda, K., Żmurkow-Poteralska, E. (2013) Prognoza wstępna zatrudnienia w kraju według grup zawodów. In Prognoza zatrudnienia w Polsce według grup zawodów do 2020 roku. Warszawa: IPiSS.

Tatarczak, A., & Boichuk, O. (2018). The multivariate techniques in evaluation of unemployment analysis of Polish regions. Oeconomia Copernicana, 9(3), 361-380. https://doi.org/10.24136/oc.2018.018.

Wachowska, M. (2018). Consequences of the Post-Accession Migration of Polish Inventors for the Innovative Potential of Poland: 2004-2012. Economics and Sociology, 11(1), 311-324. doi:10.14254/2071-789X.2018/11-1/20.

Wierzbicka, W. (2018). Information infrastructure as a pillar of the knowledge-based economy — an analysis of regional differentiation in Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 13(1), 123-139. https://doi.org/10.24136/eq.2018.007.
DOI (PDF): https://doi.org/10.13165//IE-19-13-1-03

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Intellectual Economics" ISSN online 1822-8038 / ISSN print 1822-8011