Apie Steigiamojo seimo konstitucinės kūrybos pritaikymą išsivaduosiančiai Lietuvai: išeivijos požiūris (1945–1990)

Mindaugas Maksimaitis

Santrauka


Aptariamos svarbiausios publikacijos lietuvių išeivijos spaudoje, atspindinčios reikšmingą 1944 m. į Vakarus nuo besiartinančios antrosios sovietinės okupacijos pasitraukusiųjų indėlį į nepriklausomos Lietuvos konstitucinės raidos mokslinius tyrimus, atliktus jiems viliantis, kad keliamos idėjos, numatančios galimus konstitucijų tobulinimo kelius, ypač siekiant gerinti įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžių galių pusiausvyrą ir didinti politinį Seimo stabilumą, būsiančios naudingos ateities išsilaisvinsiančioje Lietuvoje. Straipsnyje dėmesys koncentruojamas į išeivijos atstovų atliktus pagrindinių Lietuvos Steigiamojo seimo konstitucinės reikšmės aktų – 1920 m. gegužės 15 d. rezoliucijos, konstatavusios nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo faktą bei svarbiausius tos valstybės kokybinius rodiklius, ir 1922 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Valstybės Konstitucijos – mokslinius tyrimus.

Raktiniai žodžiai


Lietuvos Steigiamasis Seimas; konstitucinė raida; 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija; išeivija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195