Lietuvių kalbos kaip valstybinės konstitucinis statusas: pagrindiniai aspektai

Milda Vainiutė

Santrauka


1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos I skirsnio ,,Lietuvos valstybė“ 14 straipsnyje yra įtvirtinta: ,,Valstybinė kalba – lietuvių kalba“ – taip lietuvių kalbai suteikiamas valstybinės kalbos statusas. Tokia nuostata Lietuvos konstitucionalizmo istorijoje nėra nauja, nes tarpukario Lietuvoje lietuvių kalba buvo valstybinė, tačiau tokį statusą sovietinės okupacijos laikotarpiu prarado. Straipsnyje aptariami pagrindiniai lietuvių kalbos kaip valstybinės statuso atkūrimo raidos etapai. Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo suformuluota doktrina, atskleidžiamas dabartinėje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinto lietuvių kalbos kaip valstybinės pricipo turinys. Straipsnyje taip pat analizuojami valstybinės kalbos statuso įgyvendinimo ir kalbos politikos ypatumai, apžvelgiamos lietuvių kalbos raidos tendencijos europeizacijos ir globalizacijos procese.

Raktiniai žodžiai


lietuvių kalba; valstybinė kalba; konstitucinis statusas; kalbos politika

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195