Paveldėjimo teisių perleidimo sandoriai

Asta Dambrauskaitė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama specifinė įpėdinio sudaromų sandorių rūšis – paveldėjimo teisių pirkimo-pardavimo sutartis. Atskleidžiamas palikimo kaip visumos perleidimo mechanizmo susiformavimas ir raida romėnų teisėje, atkreipiant dėmesį į paveldėjimo teisių perleidimo sąsajas su reikalavimo teisių perleidimo (cesijos) galimybės pripažinimu romėnų teisėje. Apžvelgiama romėnų teisės principų įtaka paveldėjimo teisių perleidimo teisiniam reglamentavimui, įtvirtintam šiuolaikinėse kodifikacijose. Analizuojama paveldėjimo teisių pirkimo-pardavimo sutarties esmė, dalykui keliami reikalavimai, aptariamos prielaidos vertinti šią sutartį kaip turinčią rizikos elementą. Straipsnyje reiškiama nuomonė, kad paveldėjimo teisių pirkimo-pardavimo sutartimi yra perleidžiama palikimą priėmusio įpėdinio subjektinė turtinė teisė, kurios objektas – paveldėjimo teisės arba kitaip – palikimas, kaip turtinis kompleksas, suprantamas kaip vientisa teisių ir pareigų visuma, pripažįstama nematerialiu turtu. Straipsnyje kritiškai vertinama besiformuojanti Lietuvos teismų praktika, nepripažįstanti galimybės perleisti įpėdiniui priklausančių paveldėjimo teisių dalies.

Raktiniai žodžiai


paveldėjimo teisės; palikimas; įpėdinis; perleidimo sandoris; pirkimo-pardavimo sutartis; nematerialus turtas; cesija; in iure cessio hereditatis; emptio-venditio hereditatis; res incorporales

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195