Europos vykdomojo rašto procedūros įgyvendinimas – Lietuvos patirtis

Laura Gumuliauskienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas penkerius metus Europos Sąjungoje galiojančio 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento sukuriančio neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą (EB) Nr. 805/2004 įgyvendinimas bei vieningo teismų sprendimų vykdymo be exequatur procedūros teisinis reglamentavimas Lietuvos civilinio proceso teisėje. Reglamentas Lietuvoje įgyvendintas 2008 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymu. Straipsnyje pateikiama detali šio įstatymo septintojo skirsnio, skirto Europos vykdomojo rašto procedūros perkėlimui į Lietuvos civilinio proceso teisę, analizė, nurodomos teisinio reglamentavimo spragos, įstatymų leidėjo nenuoseklumas bei pateikiami siūlymai dėl galiojančio teisinio reglamentavimo tobulinimo.

Raktiniai žodžiai


Europos vykdomasis raštas; exequatur; teismo sprendimų vykdymas Europos Sąjungoje; savitarpio pripažinimo principas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195