Laisvės apribojimo bausmės realizacija

Tomas Mackevičius, Marius Rakštelis

Santrauka


Šiame straipsnyje analizuojama Lietuvos Respublikos baudžiamajame ir bausmių vykdymo įstatymuose įteisinta savarankiška kriminalinė bausmė – laisvės apribojimas, kaip alternatyva laisvės atėmimui. Straipsnyje, nesigilinant į šios bausmės formavimosi raidą, siekiama apžvelgti laisvės apribojimo plėtros tendencijas, išanalizuoti laisvės apribojimo instituto realizacijos problemas ir pasiūlyti priemones joms pašalinti, palyginti, ar Lietuvos teisinis reguliavimas atitinka pagrindinių tarptautinių dokumentų, susijusių su alternatyvomis laisvės atėmimo bausmei, nuostatas, pažangų atskirų užsienio valstybių teisinį laisvės apribojimo reguliavimą, taip pat palyginti nacionalinę bei užsienio valstybių patirtį realizuojant laisvės apribojimo bausmę. Straipsnyje taip pat remiamasi užsienio mokslininkų ir kitų autorių nuomonėmis bei veikalais, statistiniais duomenimis, Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių pataisos inspekcijų tarnybinės veiklos duomenimis. Straipsnyje pateikiamos laisvės apribojimo instituto teisinio reguliavimo ir realizavimo tobulinimo gairės.

Raktiniai žodžiai


laisvės apribojimas; bausmė; probacija; alternatyvos laisvės atėmimui; tarptautiniai dokumentai; reabilitacija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195