Alternatyvios vartotojų ir verslininkų ginčų bei konfliktų teisinio nagrinėjimo formos

Feliksas Petrauskas

Santrauka


Straipsnyje analizuojami neteisminio ginčų nagrinėjimo vartotojų teisių apsaugos srityje teisiniai pagrindai, jo privalumai, kompetentingų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių ir kitų pasaulio šalių institucijų patirtis ir problemos, su kuriomis susiduriama. Taip pat aptariamos pagrindinės Europos Komisijos užsakymu atlikto neteisminio ginčų sprendimo (AGS) vartotojų teisių apsaugos srityje Europos Sąjungoje tyrimo išvados ir pateiktos rekomendacijos. Remiantis minėto tyrimo duomenimis, neteisminis ginčų nagrinėjimas prisideda prie aukšto vartotojų teisių apsaugos lygio užtikrinimo, todėl jo taikymas turėtų būti skatinamas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Straipsnyje taip pat pateikiama ir kitų užsienio šalių patirtis bei naujausia informacija apie alternatyviai vartotojų ginčus bei konfliktus su verslininkais nagrinėjančias institucijas, jų praktiką bei principus, kuriais vadovaujamasi savo veikloje.

Raktiniai žodžiai


alternatyvus ginčų sprendimas; vartotojas; verslininkas; Europos Komisija; alternatyvaus ginčų sprendimo principai; institucijos

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195