Registrų sistema ir bendrieji registrų sąveikos principai (straipsnis anglų kalba)

Andrejus Novikovas

Santrauka


Dabartiniu metu informacinės technologijos, kurios potencialiai galėtų būti naudojamos registrų sistemoje, yra labai pažengusios, tačiau jų praktinį panaudojimą, tvarkant registrus, stabdo teisinio reglamentavimo stygius. Todėl straipsnyje didelis dėmesys skiriamas registrų sistemos teisino reguliavimo analizei, išryškinamos šią sritį reguliuojančių teisės aktų spragos, netobulumai bei siūlomi šių problemų sprendimo būdai. Autorius straipsnyje atskleidžia kategorijos „sistema“ turinį, pateikia įvairius termino „sistema“ apibrėžimus. Taip pat straipsnyje pagal įvairius kriterijus yra klasifikuojami registrai, atskleidžiami registrų klasifikavimo trūkumai. Be to, atskirai pateikiami registrų sistemą sudarantys elementai bei visiems registrams bendri požymiai. Straipsnyje registrų sistema yra įvardijama kaip sudėtinga, atvira, valdoma ir tikslinga sistema. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados, kad registrus skirstyti į pirminius ir antrinius logine prasme yra neteisinga, nes vienas iš integraliosios registrų sistemos principų yra tas, jog duomenys registre turi būti registruojami vieną kartą, o kitiems registrams šie duomenys perduodami per sąveiką tarp registrų, t. y. visais atvejais registruojant duomenis registre jie yra pirminiai.

Raktiniai žodžiai


registrų sistema; registrų klasifikacija; registrų sąveika; viešasis administravimas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195