Profesoriaus Mykolo Romerio de lege ferenda nuostatos administracinio teismo klausimu ir jų atspindys dabartinėje Lietuvos teisėje

Arvydas Andruškevičius

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama Mykolo Romerio mokslinių nuostatų ir profesoriaus iki 1940 m. atliktų Administracinio teismo įstatymo projektų turinio vertinimų įtaka dabartinei Lietuvos administracinės justicijos sanklodai. Lyginamuoju aspektu tiriama, kokia apimtimi M. Romerio idėjos atsispindi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme bei Teismų įstatyme. Analizuojama, kiek dabartinės įstatymų nuostatos yra gyvybingos ir kokie būna subjektyvūs šių nuostatų įgyvendinimo kliuviniai. Pateikiami vertinimai ir tų su administracine justicija besisiejančių reguliavimo sričių, kurios neatsispindėjo iki 1940 m. Valstybės Tarybos ir tuometinio Seimo komisijos rengtuose Administracinio teismo įstatymo projektuose – ikiteisminis administracinių ginčų sprendimas, siūlymai siaurinti administracinių teismų kompetenciją perduodant administracinės atsakomybės taikymo ginčus bendriesiems teismams, mediacijos taikymo galimybės Lietuvos administraciniame procese.

Raktiniai žodžiai


administracinis teismas; administraciniai ginčai; teisėjų nepriklausomumo garantijos; teisėjų kvalifikaciniai reikalavimai; ikiteisminis ginčų sprendimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195