Vertybinių nuostatų ugdymo, rengiant teisininkus universitete, galimybės

Julija Kiršienė, Charles F. Szymanski

Santrauka


Etika teisininko profesijoje atlieka esminį vaidmenį. Straipsnyje analizuojami klausimai, ar profesinė etika reiškia tik etikos normų, numatytų kodeksuose, laikymąsi, ar aukštoji mokykla iš principo gali išmokyti vertybinių nuostatų bei koks yra išsilavinimo ir moralinio asmens suvokimo išvystymo lygmens santykis pagal Lawrenso Kohlbergo moralinės raidos taksonomiją ir pan.
Pirmojoje straipsnio dalyje analizuojama, ar profesinės teisininkų etikos formalizavimas padeda formuoti aukštesnius moralinius standartus praktinėje teisininkų veikloje. Antroji straipsnio dalis skirta teisinės etikos disciplinos svarbos studijų programoje pagrindimui ir tikslų, turinio bei dėstymo metodų paieškoms, trečiojoje straipsnio dalyje akcentuojama artes liberales išsilavinimo reikšmė asmens moralinio suvokimo vystymui.

Raktiniai žodžiai


teisės studijos; teisininko etika; Kohlbergo asmens moralinės raidos taksonomija; artes liberales

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195