Teisė į privatumą v. Europos Komisijos teisė atlikti patikrinimus pagal Reglamentą 1/2003 (straipsnis anglų kalba)

Justina Balčiūnaitė, Lijana Štarienė

Santrauka


Reglamentas Nr. 17 – pirmasis reglamentas, įgyvendinantis 85 ir 86 straipsnius, įtvirtino, kad atlikdama pareigas, pavestas jai pagal Sutarties 89 ir 87 straipsnius priimtas nuostatas, Europos Komisija (toliau – Komisija) gali atlikti visus būtinus įmonių ir įmonių asociacijų tyrimus. Tam įgaliotiems Komisijos pareigūnams suteikiama teisė inter alia patekti į visas įmonių patalpas, žemę ir transporto priemones. 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo, išplėtė tokią Komisijos teisę. Šiame teisės akte buvo numatyta, kad Komisija gali savo sprendimu nurodyti atlikti patikrinimą kitose patalpose, teritorijoje arba transporto priemonėse, įskaitant įmonių arba įmonių asociacijų direktorių, vadovų ir darbuotojų namus. Toks Komisijos tyrimo teisių išplėtimas kelia abejonių dėl Europos Sąjungos konkurencijos teisės efektyvumo ir asmens teisės į privatumą, įtvirtintos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnyje, tinkamo balanso.

Raktiniai žodžiai


Europos Sąjungos konkurencijos teisė; Reglamentas 1/2003; privačių patalpų tikrinimas; teisė į privatumą; numatyta teisėje; būtina demokratinėje visuomenėje; proporcinga siekiamam tikslui; teisėtas tikslas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195