Teisinės pasekmės pažeidus pareigą kreiptis į Teisingumo Teismą prejudicinio sprendimo

Regina Valutytė

Santrauka


Straipsnyje, kuris yra pirmasis iš straipsnių ciklo „Teisinės pasekmės pažeidus pareigą kreiptis į Teisingumo Teismą prejudicinio sprendimo“, nagrinėjamas klausimas, kokios teisinės pasekmės kyla valstybei, nacionaliniams teismams nesilaikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnyje numatytos pareigos kreiptis prejudicinio sprendimo dėl Europos Sąjungos teisės išaiškinimo ir atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų veikimo. Analizuojama, ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnyje įtvirtintos pareigos pažeidimas galėtų būti savarankiškas pagrindas ieškiniui dėl žalos atlyginimo prieš valstybę pareikšti. Atsižvelgdama į Köbler byloje suformuluotus pakankamai rimto pažeidimo kriterijus, autorė vertina pareigos kreiptis prejudicinio sprendimo vietą Teisingumo Teismo nurodytų kriterijų sistemoje ir nesikreipimo įtaką pažeidimo rimtumui. Taip pat diskutuojama, ar Europos Sąjungos teisė įpareigoja administracinę instituciją arba nacionalinį teismą peržiūrėti sprendimą, jeigu bylos nagrinėjimo metu nebuvo kreiptasi į Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo, nors buvo kilęs Europos Sąjungos teisės aiškinimo ir (ar) galiojimo klausimas. Be to, keliamas klausimas, ar pareigos kreiptis į Teisingumo Teismą su prejudiciniu klausimu pažeidimas gali būti pagrindas „pažeidimo procedūrai“, inicijuojamai Europos Komisijos, pradėti.

Raktiniai žodžiai


Europos Sąjungos teisė; prejudicinis sprendimas; valstybės atsakomybė; sprendimo peržiūrėjimas; „pažeidimo procedūra“

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195