Lietuvos civilinės teisės raidos bruožai iki 2000 m. Civilinio kodekso priėmimo ir jį priėmus (straipsnis prancūzų kalba)

Asta Dambrauskaitė

Santrauka


Straipsnyje trumpai apžvelgiama Lietuvos civilinės teisės raida nuo seniausių išlikusių rašytinių šaltinių iki naujojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso priėmimo, kritiškai vertinama, kad viešojoje erdvėje Lietuva kartais apibūdinama kaip „nauja“ valstybė, o jos teisė, kaip „naujai“ besiformuojanti, atkreipiamas dėmesys į šimtametes Lietuvos civilinės teisės tradicijas bei jų tęstinumą ir perimamumą. Straipsnyje išryškinama įvairiais istoriniais laikotarpiais dominavusi Lietuvos teisės specifika – jos įvairialypiškumas, skirtingų teisinių sistemų gyvavimas vienos valstybės teritorijoje. Aptariant romėnų teisės vaidmenį ir reikšmę Lietuvos teisės raidai, konstatuojama, kad nors romėnų teisė niekada nebuvo galiojanti teisė Lietuvos teritorijoje, tačiau teisės aktų turinį bei jų taikymą praktikoje ji veikė netiesiogiai.

Raktiniai žodžiai


civilinė teisė; reforma; Civilinis kodeksas; kodifikacija; Lietuva

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195