Lygtinio paleidimo instituto retrospektyva užsienio valstybėse ir Lietuvoje

Simona Mesonienė

Santrauka


Lygtinio paleidimo modelių tipologijos įvairovę lemia konkreti valstybės istorijos raida, teisės ir filosofijos tradicijos, netgi geopolitinė aplinka. Šios genezės rezultatas – šiuolaikinės lygtinio paleidimo sistemos gimtis ir būtis. Siekiant ištirti šiuolaikinio lygtinio paleidimo modelio esmę bei paskirtį, numatyti tolesnės jo raidos perspektyvas Lietuvoje, būtina analizuoti šį institutą ir lyginamuoju istoriniu (tarptautiniu ir nacionaliniu) metodu. Lygtinio paleidimo istorijos dialektikos analizė yra reikšminga, siekiant visapusiškai atskleisti šio bausmių vykdymo teisės instituto turinį ir įvertinti veiksnius, dariusius (darančius) įtaką jo formavimui. Visų pirma pažymėtina, kad lygtinio paleidimo instituto raidą pasaulyje veikė tiek valstybės ir valdžios institucijų, įstaigų ir pareigūnų, tiek visuomenės teisinė sąmonė ir joje gyvuojančios teisinės idėjos. Jos atspindėjo valstybės ir visuomenės požiūrį į bausmių vykdymo politiką, todėl kintant šioms nuostatoms, keitėsi ir bausmių vykdymo sistema. Pažymėtina, kad nuteistųjų teisių apsauga dinamiškai besivystančioje visuomenėje nuosekliai įgavo didesnę svarbą. Visuomenės ir bausmės istorinėje raidoje iš pradžių fizinių bausmių, vėliau – laisvės atėmimo bausmės reikšmė tendencingai mažėjo. Todėl bausmių ir lygtinio paleidimo vykdymo politika daugelyje pasaulio valstybių buvo plėtojama humanizavimo kryptimi.

Raktiniai žodžiai


bausmė; lygtinis paleidimas; probacija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195