Verslo subjektų priežiūra Lietuvoje: kai kurios teisinio reguliavimo problemos ir galimi jų sprendimo būdai (straipsnis anglų kalba)

Algimantas Urmonas, Virginijus Kanapinskas

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos kai kurios teisiniu, ekonominiu ir kitais požiūriais aktualios verslo subjektų priežiūros teisinio reguliavimo problemos Lietuvoje, pateikiami galimi jų sprendimo būdai. Straipsnis sudarytas iš įvado, dviejų dalių ir išvadų. Pirmojoje straipsnio dalyje trumpai apžvelgiama esama situacija, įvertinamas esamas verslo subjektų priežiūros teisinis reguliavimas. Antrojoje straipsnio dalyje analizuojamos kai kurios, autorių nuomone, svarbiausios verslo subjektų priežiūros teisinio reguliavo problemos. Straipsnis baigiamas motyvuotomis išvadomis ir rekomendacijomis, pateikiant galimus išanalizuotų problemų sprendimo būdus. Straipsnis parašytas taikant sisteminės analizės, dokumentų analizės ir profesinės patirties metodus.

Raktiniai žodžiai


teisinis reguliavimas; verslo subjektas; verslo subjektų priežiūra; ūkio subjektas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195