Solidarumo principo turinys ir vaidmuo sveikatos priežiūros teisinio reguliavimo srityje

Indrė Špokienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas iki šiol Lietuvos sveikatos teisės doktrinoje nenagrinėtas teoriniu ir praktiniu požiūriu aktualus solidarumo principo turinio ir vaidmens sveikatos priežiūros teisinio reguliavimo srityje klausimas. Pirmoje straipsnio dalyje atskleidžiami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos IV skyriuje „Solidarumas“ įtvirtintos
teisės į sveikatos priežiūrą ir solidarumo principo kaip vienos pagrindinių Europos Sąjungos vertybių tarpusavio sąsajų ypatumai. Antroje dalyje analizuojama ir vertinama solidarumo principo raiška reguliuojant asmens sveikatos priežiūrą Lietuvos teisėkūroje. Trečioje – svarstomos solidarumo principo teisinės galios ateities perspektyvos.

Raktiniai žodžiai


solidarumas; sveikatos priežiūros teisinis reguliavimas; teisė į sveikatos priežiūrą

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195