Elektroninės rinkodaros teisinis reguliavimas (straipsnis anglų kalba)

Mindaugas Kiškis

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas elektroninės rinkodaros teisinis reguliavimas Europos valstybėse ir Lietuvoje. Analizuojami elektroninės rinkodaros socialiniai-ekonominiai pranašumai ir neigiami aspektai, lyginant su tradicinės rinkodaros priemonėmis. Pateikiama elektroninės rinkodaros vadybinė ir teisinė samprata, identifikuojamos pagrindinės
formos ir jų ypatumai. Teisinio reguliavimo analizė pateikiama istorinėje ir teleologinėje perspektyvoje, akcentuojamas Europiniame teisiniame reguliavime nuo 1985 m. pripažintas poreikis balansuoti asmens privatumo ir ekonominius verslo interesus. Europinės teisės ir jurisprudencijos analizė fokusuojama į Europos Sąjungos direktyvų ir ankstesnių teisės aktų analizę, taip pat teisinio harmonizavimo vertinimą. Analizėje ypač skiriamas dėmesys tiems aspektams, kurių ES teisė nereguliuoja, o nacionalinės teisės sistemos reguliuoja įvairiai. Pastebima, kad elektroninės rinkodaros teisinis reguliavimas gana ribotai harmonizuotas Europiniu lygiu. Daug svarbių principų ir taisyklių paliekama reguliuoti nacionalinei teisei, todėl įvairiose ES valstybės narėse reguliavimas yra ženkliai skirtingas, kas sukuria teisines kolizijas ir vertinama negatyviai.

Raktiniai žodžiai


elektroninė rinkodara; elektroninės rinkodaros teisė; asmens duomenų teisinė apsauga; privatumas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195