Teisėjo atleidimas iš pareigų: konstitucinės doktrinos teoriniai ir praktiniai aspektai

Vytautas Sinkevičius

Santrauka


Straipsnyje analizuojama teisėjų atleidimo iš pareigų, pasibaigus įgaliojimų laikui, konstitucinė doktrina. Aptariamos teismų ir teisėjų nepriklausomumo garantijos. Viena iš jų yra teisėjų įgaliojimų trukmės neliečiamumo garantija. Konstitucija neįtvirtina asmens, kuris apylinkės teismo teisėju pirmą kartą buvo paskirtas penkeriems metams, teisės būti paskirtam teisėju iki 65 metų. Nagrinėjama apylinkės teismo teisėjos atleidimo iš pareigų, pasibaigus penkerių metų kadencijai, byla. Analizuojami įvairių grandžių teismų – Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Konstitucinio Teismo – sprendimai byloje.

Raktiniai žodžiai


Konstitucija; teisėjo nepriklausomumas; teisėjo atleidimas; speciali teisėjų institucija; Respublikos Prezidentas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195