Pusiausvyra tarp efektyvaus baudžiamosios atsakomybės įgyvendinimo ir efektyvių gynybos teisių: prokuroro ir gynybos advokato veiksmai bei vaidmuo Suomijos baudžiamajame procese (straipsnis anglų kalba)

Henna Kosonen, Matti Tolvanen

Santrauka


Prieš Suomijos baudžiamojo proceso reformą 1997 m. prokuroro ir advokato vaidmenys, palyginti su teisėjo vaidmeniu, buvo pasyvūs. Pagrindinė prokuroro užduotis buvo perskaityti rašytinį kaltinimą ir padėti teisėjui išsiaiškinti tiesą. Teisėjas galėjo įgyti įrodymus ex officio, nors tai būtų galėję labai pakenkti įtariamajam.Teisėjo, prokuroro bei advokato vaidmenys iš esmės pasikeitė, kai buvo įgyvendinta baudžiamojo proceso reforma. Dabar prokuroras yra aktyvus bylos dalyvis, užtikrinantis baudžiamosios atsakomybės įgyvendinimą ir aktyviai plėtojantis proceso eigą. Prokuroro pareiga yra įrodyti kaltinimo teisingumą surenkant pakankamai įrodymų, paremiančių kaltinimą, ir pristatant juos teismui. Pats teismas yra neutralus. Jis nei paremia prokurorą, nei jam pagelbsti. Teisėjas negali išklausyti liudytojo ex officio, jeigu tai pakenktų įtariamajam. Galima teigti, jog pagrindinė teisėjo užduotis baudžiamojoje byloje yra (formaliai) užtikrinti sąžiningą teismą bei priimti sprendimą atsižvelgiant į prokuroro bei advokato surinktus ir teismui pateiktus įrodymus. Bendravimas, bendradarbiavimas, sąveika ir sąžiningas teismas apskritai yra pagrindiniai Suomijos baudžiamojo proceso bruožai.

Raktiniai žodžiai


prokuroras; advokatas; gynybos teisės; vaidmenys baudžiamajame procese; teisinė pagalba

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195