Grobuonišką kainodarą taikančio dominuojančio ūkio subjekto galimybės susigrąžinti nuostolius ir jo veiksmų teisėtumas (straipsnis anglų kalba)

Raimundas Moisejevas

Santrauka


Vienas svarbiausių Bendrijų konkurencijos teisės aspektų – piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi draudimas, kurį reglamentuojančios nuostatos įtvirtintos EB Sutarties 82 straipsnyje. Grobuoniška kainodara yra viena iš piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi formų. Manytina, kad pasaulyje įsivyraujant finansinei krizei labai didės ūkio subjektų konkurencija ir dalis dominuojančių ūkio subjektų, siekdami išlaikyti užimamą rinkos dalį arba ją padidinti, gali taikyti grobuonišką kainodarą. Vertinant, ar dominuojantis ūkio subjektas taikė grobuonišką kainodarą, reikia atsižvelgti į keletą aspektų. Vienas iš svarbiausių aspektų – tai įvertinimas, ar dominuojantis ūkio subjektas gali atgauti nuostolius, patirtus taikant grobuonišką kainodarą. Šiuo metu Europos Teisingumo Teismas ir Europos Komisija galimybės susigrąžinti nuostolius nepripažįsta būtinu grobuoniškos kainodaros elementu. Tačiau, autoriaus nuomone, Europos Bendrijų teisminės institucijos ir Komisija turėtų pripažinti, jog dominuojantis ūkio subjektas taikė grobuonišką kainodarą, tik pateikus įrodymus, kad ūkio subjektas gali atgauti dėl grobuoniškos kainodaros taikymo patirtus nuostolius. Galimybę atgauti nuostolius pripažinus būtinu elementu, konkurencijos institucijos siektų įvertinti, ar dominuojančio ūkio subjekto veiksmai sukėlė žalą vartotojams. Neatsižvelgiant į ūkio subjekto galimybes atgauti nuostolius konkurencijos taisyklės gali būti taikomos pernelyg griežtai, o dominuojantys ūkio subjektai nesieks nustatyti mažas, vartotojams naudingas kainas.

Raktiniai žodžiai


Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi; grobuoniška kainodara; galimybė susigrąžinti nuostolius; įėjimo į rinką kliūtys; vidutiniai kintamieji kaštai

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195