Prekių susiejimas kaip piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi forma

Daivis Švirinas, Ana Novosad

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama, kokiais atvejais dominuojančio ūkio subjekto taikoma įvairių prekių ar paslaugų susiejimo (sujungimo) praktika laikytina piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi ir atitinkamai Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimu. Autoriai atskleidžia susiejimo sampratą, nagrinėja atskiras jo rūšis, ekonominius susiejimo aspektus bei jų įtaką teisiniam susiejimo vertinimui; analizuoja bei kritiškai vertina Europos Komisijos, Europos Bendrijos bei JAV teismų praktiką, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reformos pagrindinius Komisijos parengtus dokumentus ir juose suformuluotus susiejimo praktikos vertinimo principus bei kriterijus. Nagrinėjama, kokiais atvejais susiejimas gali kelti pavojų konkurencijai ir kokiais atvejais tokia praktika galėtų būti objektyviai pateisinama.

Raktiniai žodžiai


susiejimas; sujungimas; grynasis sujungimas; mišrusis sujungimas; techninis susiejimas; sutartinis susiejimas; rinkos uždarymas; objektyvus pateisinimas; veiksmingumas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195