Privalomo oficialaus siūlymo supirkti emitento akcijas teisinis reguliavimas Lietuvoje: probleminiai praktiniai aspektai

Tomas Talutis, Vytautas Šenavičius

Santrauka


Straipsnyje analizuojami privalomų oficialių siūlymų teisinio reguliavimo efektyvumo praktiniai aspektai. Nagrinėjamos teisės aktų, reguliuojančių oficialius siūlymus, nuostatos. Konstatuojama, kad Lietuvoje įtvirtintas teisinis reguliavimas, susijęs su oficialių siūlymų teikimu ir jo įgyvendinimu, nėra išsamus ir visiškai aiškus, todėl praktikoje kyla keblumų ypač tuomet, kai asmenys, kuriems tenka pareiga teikti oficialius siūlymus, nevykdo šios pareigos arba ją vykdo netinkamai. Straipsnyje yra siekiama parodyti šiuo metu egzistuojančias praktines problemas, kurios kyla taikant oficialius siūlymus reglamentuojančias teisės normas, taip pat pateikti siūlymus, kaip egzistuojančio teisinio reguliavimo spragos galėtų būti pašalintos ateityje.

Raktiniai žodžiai


oficialus siūlymas; oficialių siūlymų teisinis reguliavimas; teisinga kaina; sutartinai veikiantys asmenys

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195