Svarbiausi gamtinių dujų rinką reguliuojančių institucijų teisinio statuso elementai Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse: lyginamoji analizė (straipsnis anglų kalba)

Algimantas Urmonas, Virginijus Kanapinskas

Santrauka


Straipsnyje lyginamuoju aspektu analizuojami svarbiausi gamtinių dujų rinką reguliuojančių institucijų teisinio statuso elementai Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos  valstybėse narėse. Straipsnis sudarytas iš įvado, dviejų dalių ir išvadų. Pirmoje dalyje nagrinėjami, autorių nuomone, svarbiausi gamtinių dujų rinką reguliuojančių institucijų teisinio statuso elementai Europos Sąjungos valstybėse narėse: nepriklausomumo lygis (institucijos tipas, vadovybės skyrimo ir atleidimo tvarka, kadencijos trukmė, finansavimo šaltiniai), atskaitomybės, skaidrumo, interesų konfliktų prevencijos užtikrinimo priemonės. Daroma išvada, kad reguliuojanti institucija laikytina nepriklausoma, jei ji atitinka šiuos teisinio statuso elementus: 1) veikia turėdama autonomiją nuo vykdomosios valdžios struktūros ir sektorinių interesų; 2) šios institucijos vadovai skiriami įstatymuose nustatytam terminui, iš pareigų atleidžiami tik atsiradus įstatyme baigtiniu sąrašu nurodytoms aplinkybėms; 3) finansuojama iš sektorinių mokesčių ir nepatiria politikų ir reguliuojamų įmonių įtakos atlikdama reguliavimo funkcijas. Pabrėžiama, kad reguliuojančios institucijos nepriklausomybė nėra absoliuti ir turi būti derinama su atskaitomybės ir skaidrumo principais.

Raktiniai žodžiai


gamtinės dujos; gamtinių dujų rinka; reguliavimas; reguliuojanti institucija; teisinis statusas; Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195