Ombudsmeno institucijų reforma (straipsnis anglų kalba)

Edita Ziobiene

Santrauka


Lietuvos Respublikos Konstitucijos 73 straipsniu remiantis įkurta Seimo kontrolierių institucija. To paties straipsnio trečioje dalyje numatyta suteikti galimybę įstatymų leidėjui sukurti kontrolės institucijų sistemą, tačiau nagrinėjant įsteigtas kontrolierių institucijas akivaizdu, kad sistema nėra sukurta. Pavienės institucijos, nors veikia sėkmingai ir gana efektyviai, vis dėlto neapima visų žmogaus teisių sričių, jų mandatas skirtas nagrinėti skundus, kai kuriose srityse kontrolierių funkcijos yra dubliuojamos, kyla abejonių dėl įstatymų, reglamentuojančių šių institucijų veiklą, konstitucingumo. Nei vienai institucijai nėra priskirta žmogaus teisių padėties stebėjimo, duomenų rinkimo funkcija, kurią efektyviai įgyvendinus būtų didžiulė įtaka valstybės vidaus žmogaus teisių politikai, gerinant įstatymų leidybos procesą, taikant tam tikras prevencines priemones ir t. t. Straipsnyje Lietuvos kontrolierių institucijos analizuojamos besiremiant klasikine ombudsmeno teorija ir tarptautiniais dokumentais, lyginama su kitų valstybių praktika, pateikiami kontrolierių statuso, veiklos, mandato, tarpusavio koordinavimo klausimai, kuriems būtina reforma.

Raktiniai žodžiai


kontrolierius (ombudsmenas); nepriklausomumas; atskaitomybė; mandatas; funkcijos; sprendimai

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195