Aplinkosaugos teisinės problemos globalizacijos sąlygomis (straipsnis anglų kalba)

Eduardas Monkevicius

Santrauka


Straipsnyje pirmiausia apibūdinami globalizacijos procesai, kaip neišvengiamas istorinis ir objektyvus reiškinys, visuomenės raidos bei pažangos varomoji jėga. Tačiau taip pat akcentuojama, kad jie sukelia ir globalaus pobūdžio kenksmingus aplinkai ir visuomenei pokyčius. Vienas iš svarbiausių ,autoriaus nuomone, neigiamų globalizacijos padarinių yra didėjanti aplinkos tarša, kuri sukelia klimato kaitą, ekstremalias ekologines situacijas, grėsmes gamtinei aplinkai ir žmonių sveikatai. Tarptautinėse, Europos Sąjungos ir Lietuvos visuomenės darnaus vystymosi strategijose keliami tikslai ir uždaviniai gerokai sumažinti kenksmingą globalizacijos procesų ir jų sukeliamos taršos įtaką aplinkai ir visuomenei, integruoti aplinkosaugos reikalavimus į visas visuomenės, ūkio, ekonominę ir socialinę sritis. Labai svarbus vaidmuo įgyvendinant šiuos tikslus ir uždavinius tenka teisei apskritai ir Aplinkosaugos teisei konkrečiai, nes per teisinio reguliavimo sistemą jie yra įgyvendinami praktiškai.

Raktiniai žodžiai


globalizacijos procesai; integruota aplinkosauga; aplinkosaugos teisė

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195