Pagrindiniai mediacijos bruožai ir vystymosi kryptys Lietuvoje: naujos galimybės teisininkams (straipsnis anglų kalba)

Inga Zaleniene, Agne Tvaronaviciene

Santrauka


Šiame straipsnyje analizuojama mediacijos kaip alternatyvaus civilinių ginčų sprendimo būdo specifika bei nustatomas mediacijos vaidmuo Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje ir ieškoma platesnių šio ginčų sprendimo būdo taikymo perspektyvų. Mediacija tai vienas iš pirminių neformalių alternatyvių ginčų sprendimo būdų, kurio metu šalims derybų būdu ginčą išspręsti padeda neturintis galios priimti įpareigojančio ginčo šalis sprendimo neutralus trečiasis asmuo ir kurio pagrindinis tikslas yra taikiai išspręsti ginčą bei tarp šalių atkurti socialinę taiką. Dėl mediacijos neformalumo ir lankstumo, mediacijos būdu sprendžiant ginčus  pasiekiama ypač gerų beveik visų civilinių teisinių santykių rezultatų. Iki Taikinamojo tarpininkavimo civiliniuose ginčuose įstatymo priėmimo Lietuvos Respublikoje mediacijai praktiškai nebuvo skiriama dėmesio. 2008 m. priėmus minėtą įstatymą buvo sudarytas pagrindas sprendžiant civilinius ginčus taikyti mediaciją, kadangi įstatymas įtvirtino mediacijos apibrėžimą, nustatė pagrindinius reikalavimus mediacijos procesui, apibrėžė reikalavimus mediatoriaus nešališkumui, proceso konfidencialumui ir kitus.

Raktiniai žodžiai


mediacija; taikinamasis tarpininkavimas; neteisminė mediacija; mediatorius; alternatyvus ginčų sprendimas; teisininkai

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195