Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tarptautiniame arbitraže problemos Lietuvoje (straipsnis anglų kalba)

Natalija Kaminskiene

Santrauka


Laikinųjų apsaugos priemonių tarptautiniame arbitraže taikymas laiku gali turėti lemiamos reikšmės galimybei įvykdyti arbitražo sprendimą, ypač tais atvejais, kai arbitražo proceso metu arba iki jam prasidedant iškyla poreikis apsaugoti kurios nors iš šalių turtą arba užtikrinti esamų įrodymų saugumą. Nepaisant to, kad 2006 m. UNCITRAL Tarptautinio komercinio arbitražo pavyzdinis įstatymas buvo papildytas svarbiomis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tarptautiniame arbitraže nuostatomis, šių klausimų teisinis reglamentavimas Lietuvoje remiantis Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymu liko nepasikeitęs. Todėl šis straipsnis yra skirtas: atlikti laikinųjų apsaugos priemonių prieinamumo, taikymo ir įgyvendinimo tarptautiniame arbitraže esamos teisės doktrinos bei tarptautinės praktikos trumpą analizę; išnagrinėti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir įgyvendinimo tarptautiniame arbitraže teisinį reglamentavimą bei teismų praktiką Lietuvoje vertinant jų atitikimą šiuolaikinei teisės doktrinai ir tarptautinio arbitražo srities tarptautinei praktikai.

Raktiniai žodžiai


laikinosios apsaugos priemonės; tarptautinis arbitražas; draudimas kreiptis su ieškiniu į teismą; UNCITRAL Pavyzdinis tarptautinio komercinio arbitražo įstatymas; Komercinio arbitražo įstatymas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195