Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcija bendros užsienio ir saugumo politikos srityje: Lisabonos sutarties pakeitimai (straipsnis anglų kalba)

Loreta Saltinyte

Santrauka


Tai, kad Europos Teisingumo Teismas neturi jurisdikcijos BUSP srityje, EB steigimo sutartyje buvo įtvirtinta jau Vieningu Europos Aktu 1986 m. ETT jurisdikcija šiuo klausimu išliko apribota ir Mastrichto sutartimi. Požiūrį mėginta keisti Lisabonos sutartimi, siekiant praplėsti Teismo kompetenciją kai kuriais su BUSP susijusiais klausimais, įskaitant teisę priimti prejudicinius sprendimus dėl BUSP teisės aktų aiškinimo ir galiojimo, institucijų ir valstybių narių teisę kreiptis į ETT dėl BUSP teisės aktų anuliavimo. Sutarties dėl ES veikimo tekste šie pokyčiai nebuvo įtvirtinti. Tačiau nors ETT neturėjo jurisdikcijos BUSP srityje, ES sutarties 47 str. įgalino Teismą tikrinti, ar realizuojant kompetenciją BUSP klausimais nėra pažeidžiamos Bendrijų kompetencijos ribos. Lisabonos sutartis pakeitė Teismo jurisdikcijos reglamentavimo būdą: ankstesnis 46 str. numatė baigtinį sąrašą sričių, kuriose ETT turi jurisdikciją. Naujas požiūris – laikoma, kad Teismas turi jurisdikciją tose srityse, dėl kurių nėra taikomos išimtys. Tokia išimtis yra numatyta BUSP klausimu bent keletą kartų (pvz., Sutarties dėl ES veikimo 270 str.).

Raktiniai žodžiai


bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP); Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ETT) jurisdikcija; Lisabonos sutartis; teisė kreiptis į Europos Teisingumo teismą; efektyvi teisinė apsauga

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195