Proceso per įmanomai trumpiausią laiką teisės principas: naujos įžvalgos (straipsnis anglų kalba)

Raimundas Jurka

Santrauka


Moksliniame straipsnyje analizuojama ir tiriama baudžiamojo proceso per trumpiausią laiką, kaip teisės principo, sampratos problema. Šis baudžiamojo proceso principas, kaip ir kiti principai, yra žinomas teisinis reikalavimas, tačiau jo turinys iki šiol nėra atskleistas ir visiškai suvokiamas, mat šios gairės santykis su kitais principais, taip pat jos plėtra formuoja į visa tai naują požiūrį. Straipsnio autorius, analizuodamas šio principo turinį ir komentuodamas tarptautinių bei nacionalinių teismų praktiką nagrinėjama tema, formuluoja naujas įžvalgas, kurių pagrindu teigiama, jog pirmiausia kiekvieno asmens teisė į greitą baudžiamąjį procesą jo atžvilgiu atsiranda nuo to momento, kai paaiškėja objektyvi tikimybė, kad netrukus gali vykti (prasidėti) to asmens baudžiamasis persekiojimas. Taigi pakanka tik objektyvių prielaidų manyti, kad gali prasidėti vieno arba kito asmens baudžiamasis procesas. Ir šias prielaidas gali lemti bet kokie valstybės institucijų arba jų pareigūnų veiksmai, iš kurių turinio galima spręsti, jog valstybė inicijuos baudžiamąją procesinę veiklą.

Raktiniai žodžiai


trumpiausias laikas; teisės principas; įžvalgos; baudžiamasis procesas; kaltininko interesai; tikėtinas (galimas) persekiojimas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195