Tarnybinės atsakomybės taikymo probleminiai aspektai

Gytis Kuncevičius, Violeta Kosmačaitė

Santrauka


Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (toliau – VTĮ) įtvirtina dvi atsakomybių rūšis, kurios pagal šį įstatymą gali būti taikomos valstybės tarnautojams: tarnybinė atsakomybė ir materialinė atsakomybė. Šiame straipsnyje nagrinėjami Lietuvos valstybės tarnautojams už tarnybinius nusižemgimus taikomos tarnybinės atsakomybės teoriniai ir praktiniai aspektai. Straipsnio autoriai analizuoja tarnybinės atsakomybės sampratos ypatumus, atskleidžiant kam, už ką ir kokia procesine tvarka gali būti taikoma ši atsakomybės rūšis bei kaip pritaikyta tarnybinė atsakomybė daro įtaką valstybės tarnautojo statusui. Taip pat straipsnyje vertinamos tarnybinės ir administracinės atsakomybių atribojimo problemos. Viena staipsnio dalis skirta aptarti procesinėms tarnybinės atsakomybės taikymo problemoms, kurios analizuojamos pagal tarnybinės atsakomybės taikymo stadijas. Šio mokslinio straipsnio tikslas yra aptarti probleminius stadijų vykdymo aspektus, juo nesiekiama nuodugniai ištirti ir aprašyti stadijoms būdingų veiksmų atlikimą. Praktikoje daromas tarnybinės atsakomybės taikymo klaidas ir pažeidimus autoriai analizuoja remdamiesi teismų praktika dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo.

Raktiniai žodžiai


valstybės tarnyba; valstybės tarnautojas; tarnybinė atsakomybė; tarnybinis nusižengimas; tarnybinės nuobaudos

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195