Nemokumo procedūrų ir komercinio arbitražo suderinamumo klausimai

Rimvydas Norkus, Edvardas Sinkevičius

Santrauka


Straipsnyje, remiantis Lietuvos ir užsienio valstybių teisiniu reguliavimu, teismine praktika bei moksline doktrina, nagrinėjama nemokumo procedūrų ir arbitražo proceso santykio problematika. Arbitražu paprastai sprendžiamas ginčas tarp dviejų šalių, remiantis plačia šalių autonomija, privatumu ir dispozityvumu. Tuo tarpu visos nemokumo procedūros yra kolektyvinio pobūdžio procedūros, kuriose reikia suderinti daugelio šalių interesus, jose šalių autonomija stipriai ribojama, daugelis klausimų reguliuojama imperatyviomis teisės normomis, o teismas aktyviai prižiūri procedūrų eigą. Kadangi arbitražo proceso ir nemokumo procedūrų tikslai bei principai iš esmės skiriasi, kyla klausimas dėl šių ginčų sprendimo būdų suderinamumo. Straipsnyje ieškoma atsakymo į klausimą, kurie subjekto, kurio atžvilgiu pradėtos nemokumo procedūros, ginčai galėtų būti sprendžiami arbitraže. Analizuojamas tiek iki 2012 m. birželio 30 d. galiojęs teisinis reguliavimas, tiek ir naujos redakcijos Komercinio arbitražo įstatymo naujovės.

Raktiniai žodžiai


arbitražas; nemokumas; bankrotas; restruktūrizavimas; teismo kompetencija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195