Pacientų pareigų katalogas Lietuvoje: teisinė turinio analizė

Indrė Špokienė

Santrauka


Pacientų pareigos yra naujas Lietuvos teisinės sistemos fenomenas. Nors mūsų šalies teisės aktuose bei teismų praktikoje pavienių netiesioginių užuominų dėl pacientų kaip sveikatos priežiūros santykių dalyvių pareigų būta ir anksčiau, minėto fenomeno pradžia mūsų šalyje laikytinas trečiosios Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo redakcijos įsigaliojimas 2010 metų kovą. Pacientų pareigų sąrašo šiame įstatyme įtvirtinimas siejamas su sveikatos priežiūros santykiuose dalyvaujančių šalių lygiateisiškumo principu, vartotojiškumo apraiškų šiuose santykiuose prevencija. Kadangi asmens kaip paciento teisinis statusas atsiranda nuo kreipimosi į sveikatos priežiūros įstaigą momento, ne tik teisių įgyvendinimas, bet ir pareigų vykdymas yra neatsiejama sveikatos priežiūros paslaugų, kuriomis naudojamės kiekvienas, teikimo ir atitinkamai gavimo sąlyga ir dalis. Todėl šiame straipsnyje siekiama nustatyti šių pareigų spektrą, išsiaiškinti jų teisinį turinį, apsvarstyti pareigas įtvirtinančių teisės normų įgyvendinimo ir taikymo problemas. Lietuvos teisės doktrinoje išsami pacientų pareigų turinio teisinė analizė iki šiol nebuvo atlikta.

Raktiniai žodžiai


pacientas; pacientų pareigos; pacientų pareigų teisinis reglamentavimas; pacientų pareigos Lietuvoje; sveikatos priežiūros paslaugos

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195