Europos Žmogaus Teisių Teismo naujausios jurisprudencijos įtaka Vokietijos darbo teisei

Martin Reufels, Karl Molle

Santrauka


Straipsnyje analizuojama naujausios Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) jurisprudencijos įtaka Vokietijos darbo teisės praktikai. Trumpai pristatę bendruosius EŽTT jurisprudencijos įtakos aspektus, autoriai straipsnyje analizuoja Vokietijos teismų ir EŽTT praktiką bylose dėl lojalumo dvasiniam darbdaviui (Bažnyčiai) bei įskundimo. Išanalizavę minėtą jurisprudenciją, autoriai daro išvadą, kad tokiose bylose EŽTT patvirtino Vokietijos nacionalinių teismų suformuluotus principus. Todėl EŽTT jurisprudencijos poveikis bus gana nežymus, kadangi jis nėra toks reikšmingas, kad pakeistų nacionalinių teismų jurisprudenciją bylose dėl atleidimo. EŽTT sprendimai tik atskleidė problemas, kylančias bylose dėl dvasinių darbdavių veiksmų bei įskundimo. Straipsnyje analizuojami svarbiausi ir problemiškiausi šių bylų aspektai.
Autorių nuomone, nėra pagrįstas susirūpinimas, kad EŽTT taps ketvirtąja instancija, kurioje bus peržiūrimi ne tik tie Vokietijos nacionalinių teismų sprendimai, kurie menamai pažeidžia Europos žmogaus teisių konvenciją, bet ir visi sprendimai, dėl kurių teisingumo kyla dvejonių. Straipsnyje atkreipiamas dėmesys ir į problemą, kad EŽTT pripažino peticijas priimtinomis, nepaisydamas Europos žmogaus teisių konvencijos 35 straipsnio 1 dalies nuostatų, kadangi nacionalinių teismų galutiniuose sprendimuose, kuriais skundai buvo atmesti, nebuvo nurodytos priežastys, dėl kurių šie skundai nebuvo nagrinėjami.

Raktiniai žodžiai


Europos Žmogaus Teisių Teismas; dvasinis darbdavys; lojalumo pareiga; neištikimybė; pareiga išlaikyti paslaptį; įskundimas; Vokietijos darbo teisė; Obst, Schüth; Siebenhaar; Heinisch; priimtinumas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195